Menu

Skalica

Rozpočet mesta

 

Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce, resp. mesta. Je tvorený pre jeden kalendárny rok. Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie. Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2023

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,57 MB
Stiahnuté: 30×

Rozpočet mesta Skalica na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026

Rozpočet mesta Skalica na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025 - 2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,83 MB
Stiahnuté: 233×

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2022

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,82 MB
Stiahnuté: 229×

Podielová daň

Podielová dan 2021_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,62 kB
Stiahnuté: 157×

Rozpočet mesta Skalica na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 - 2025

Rozpočet mesta Skalica na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 - 2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 357×

Konsolidovaná výročná správa za rok 2021

Konsolidovaná výročná správa za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 805,67 kB
Stiahnuté: 172×

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2021

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,98 MB
Stiahnuté: 371×

Rozpočet mesta Skalica na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2022 -2024

Rozpočet mesta Skalica na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2022 -2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB
Stiahnuté: 564×

Návrh rozpočtu mesta Skalica na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu mesta Skalica na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Stiahnuté: 445×

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za I. polrok 2021

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,76 MB
Stiahnuté: 368×

Záverečný účet 2020

Záverečný účet 2020-na zverejnenie po schválení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,63 MB
Stiahnuté: 598×

Záverečný účet 2019

Záverečný účet obce za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,27 kB
Stiahnuté: 1,219×

Príloha č. 1 záverečného účtu 2019

Príloha 1 záver. účtu 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 753,93 kB
Stiahnuté: 1,147×

Príloha č. 2 záverečného účtu 2019

Príloha 2 záver. účtu 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,36 kB
Stiahnuté: 1,109×

Záverečný účet 2018

Záverečný účet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB
Stiahnuté: 1,226×

Záverečný účet 2017

Zaverecny ucet mesta Skalica 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB
Stiahnuté: 1,539×

Záverečný účet 2016

zaverecny ucet 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,45 MB
Stiahnuté: 1,798×

Záverečný účet 2015

zaverecny ucet 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 2,076×

Záverečný účet 2014

záverečný_účet_mesta_skalica_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 1,710×

Záverečný účet 2013

záverečný_účet_mesta_skalica_za_rok_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,42 kB
Stiahnuté: 1,511×
Zobrazené 1-20 z 28

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00