Skalica

Činnosť

Oddelenie kultúry

  • zabezpečuje kultúrne programy – profesionálne (divadlá, koncerty, prehliadky, festivaly ...), regionálnu kultúru ,
  • záujmové kluby (podpora miestnych umelcov, pomoc pri organizovaní seniorských podujatí ...), družobné styky,
  • nadväzovanie kontaktov, výmenné programy a pod.,
  • spolupracuje so skalickou televíziou – regionálne vysielanie,
  • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.

Adresa

Kráľovská 16
90901, Skalica
Hlavná, Návštevné, Korešpondenčná

Osoby

Hazlingerová Michaela

Referent oddelenia kultúry

Jánošíková Lenka

Referent oddelenia kultúry

Koutná Jana

Vedúci oddelenia kultúry a CVČ

Marenčíková Františka

Riaditeľka CVČ

Orthová Lucia, Mgr.

vychovávateľka CVČ

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple