Skalica

Činnosť

Oddelenie kultúry a centra voľného času

 • zabezpečuje kultúrne programy – profesionálne (divadlá, koncerty, prehliadky, festivaly ...), regionálnu kultúru ,
 • záujmové kluby (podpora miestnych umelcov, pomoc pri organizovaní seniorských podujatí ...), družobné styky,
 • nadväzovanie kontaktov, výmenné programy a pod.,
 • spolupracuje so skalickou televíziou – regionálne vysielanie,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.

Adresa

Kráľovská 16
90901, Skalica
Hlavná, Návštevné, Korešpondenčná

Osoby

Koutná Jana

Vedúci oddelenia kultúry

Hazlingerová Michaela

Referent oddelenia kultúry

Jánošíková Lenka

Referent oddelenia kultúry

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00