Skalica

Činnosť

Oddelenie kultúry a centra voľného času

  • zabezpečuje kultúrne programy – profesionálne (divadlá, koncerty, prehliadky, festivaly ...), regionálnu kultúru ,
  • záujmové kluby (podpora miestnych umelcov, pomoc pri organizovaní seniorských podujatí ...), družobné styky,
  • nadväzovanie kontaktov, výmenné programy a pod.,
  • spolupracuje so skalickou televíziou – regionálne vysielanie,
  • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.

Adresa

Kráľovská 16
90901, Skalica
Hlavná, Návštevné, Korešpondenčná

Osoby

Koutná Jana

Vedúci oddelenia kultúry a CVČ

Hazlingerová Michaela

Referent oddelenia kultúry

Orthová Lucia, Mgr.

vychovávateľka CVČ

Jánošíková Lenka

Referent oddelenia kultúry

Jůzková Dagmar, PaedDr.

Riaditeľka CVČ

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30