Skalica

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím je občianske združenie, ktoré združuje rodičov postihnutých detí, dobrovoľných pracovníkov, lekárov, postihnuté deti a ľudí, ktorým nieje ľahostajný osud postihnutých ľudí v našej spoločnosti. Združenie vzniklo v roku 1994 za účelom pomôcť rodičom takýchto detí ľahšie znášať ich osud. Činnosť nášho združenia spočíva hlavne v klubovej, prednáškovej a poradenskej činnosti, za účelom stretávania sa rodičov postihnutých detí, aby si mohli vymeniť skúsenosti s výchovou detí a v neposlednom rade aby sa stretli i postihnutí ľudia. Stretávame sa v Štíbore, kde máme pridelenú i kanceláriu. Vďaka prijatým 2%-tám z odvedenej dane sme tu zriadili i mini-posilňovňu, ktorá slúži všetkých členom všetkých organizácií a taktiež i dôchodcom ktorí navštevujú Skalický Štíbor.  Každoročne poriadame rekreačno-rehabilitačný pobyt pre našich členov.

Radi by sme medzi sebou privítali nových členov, ktorí by boli ochotní pracovať s postihnutými ľuďmi.             


Kontakt:
Agnesa Appelová
predsedníčka ZPMP v Skalici
t.č.: 0904017780

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30