Skalica

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Mesto Skalica poskytuje sociálne služby a plní úlohy na úseku sociálnych vecí a zabezpečuje komplexnú agendu na jednotlivých referátoch: