Skalica

Referát bytov a bývania

Nájomné bývanie

Mesto Skalica vlastní nájomné byty v celkovom počte 385 bytov v rôznych lokalitách a veľkostiach. Nájomné byty sú prideľované v zmysle platnej legislatívy. Byty sa nachádzajú v nasledovných lokalitách:

  • Karvašova 2946/2,4,6,  Karvašova 2991/12,14, Karvašova 3039/16,18,20 - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 2,49 Eur/m2
  • Karvašova 3090/8,10 - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 3,00 Eur/m2 od 1.12.2019
  • Lúčky - 1 izbové až 3 izbové byty s nájomným 2,49 €/m2
  • Tehelňa - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 2,39 €/m2
  • Zlatnícka ulica - 4 izbové byty s nájomným vo výške 2,49 €/m2
  • Nádražná ulica - Garsónky až 2 izbové byty s nájomným 1,33 €/m2
  • Horská ulica - Garsónky až 1 izbové byty s nájomným 1,33 €/m2

Občania bez domova

V prípade, že sa občan ocitne v krízovej životnej situácii alebo v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytuje Mesto Skalica sociálnu pomoc na preklenutie tejto situácie a zabezpečí sociálnu službu v nocľahárni, v útulku, v práčovni a v stredisku osobnej hygieny. www.stiborsi.sk

Legislatíva k predmetnej oblasti

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30