Skalica

Činnosť

Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

sa člení na referentské miesta:

a) referent projektov
b) referent realizácie projektov
c) referent marketingu

Oddelenie strategického rozvoja a marketingu zabezpečuje:

 • vypracovanie strategického plánu rozvoja mesta Skalica,
 • vyhľadávanie, spracovávanie projektov, návrhov na projekty,
 • získavanie zdrojov z verejných fondov,
 • realizáciu a implementáciu projektov,
 • plánovanie investičných a neinvestičných projektov,
 • stratégiu ďalších finančných možností rozvoja,
 • vyhodnocovanie efektívnosti projektov,
 • monitoring finančných možností,
 • koordináciu verejného obstarávania,
 • prípravu projektových dokumentov,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.“

Osoby

Čunderlík Michal, Ing.

Vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu

Orbanová Andrea, Bc.

Referent marketingu a stratégie a realizácie projektov

Hulimanová Zuzana, Ing.

Referent realizácie projektov

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30