Skalica

Aktuálne oznamy a obmedzenia

Aktuálne oznamy a dopravné obmedzenia na území mesta a súvisiace obmedzenia dopravy v okolí Skalice

 

 

Oznam pre občanov

Od 14.09.2020 do 30.09.2020 je možné zasielať požiadavky a pripomienky občanov na úpravu platných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov, a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme (SKAND Skalica, s.r.o. http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/ )

Pripomienky je možné zasielať na Mesto Skalica do 30.09.2020 na mailovú adresu: mesto@mesto.skalica.sk, prípadne  bohun.roman@mesto.skalica.sk, predmet správy "CP-pripomienky". Na požiadavky doručené po tomto termíne nebude prihliadnuté.

 

Oznam pre verejnosť - dočasná zmena organizácie dopravy

V termíne od 31.08.2020 do 14.10.2020 bude realizovaná rekonštrukcia cesty III/1131 Mýtna ul. – Zlatnícka dolina na dĺžke 1600 m v úseku od km 0,606 po 1,247. Nakoľko smer Mýtna ul. – Zlatnícka dolina bude v prvej etape výstavby zjednosmernený, bude v opačnom smere, teda Zlatnícka dolina - Skalica, vytvorená obchádzková trasa z Horskej cesty vpravo na účelovú komunikáciu pri družstve, a následne vľavo na miestnu účelovú komunikáciu. Obchádzková trasa bude v tomto úseku riadne vyznačená prenosným dopravným značením. 

 

ROZKOPÁVKY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A ZELENÝCH PÁSOV:

Aktuálne v meste prebiehajú rozkopávkové práce:

  • V termíne od 30. septembra do 31. októbra 2020 bude na uliciach Pod kalváriou, Dolažalova, Meňhartka a Vally  realizovaná rozkopávka pretláčaním a rozkopaním miestnych komunikácií a rozkopávka chodníkov a zelených pásov z dôvodu pokládky NN elektrických rozvodov.
  • Na miestnych komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch ul. Bajanova, Nad predmestím, Nešporova, Obrancov mieru, Predmestie, Duklianska bude realizovaná v termíne 15. mája - 31. októbra 2020 rozkopávka - podtláčka účelových komunikácií a rozkopávka zelených pásov z dôvodu pokládky chráničiek pre optickú sieť.

Upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky v okolí vykonávania rozkopávkových prác a prosíme o trpezlivosť a toleranciu.

 

 

 

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00