Menu

Skalica

Aktuálne oznamy a obmedzenia

Aktuálne oznamy a dopravné obmedzenia na území mesta a súvisiace obmedzenia dopravy v okolí Skalice

 

Predĺženie výluky Šaštín Stráže-Kúty 1. zmena GVD 2024 na trati 114 Kúty- Skalica

ZSSK informuje, že z prevádzkových dôvodov bude predĺžená výluka na vlaku Os 2434 v celom úseku Kúty – Skalica na Slovensku a zostáva do 31.05.2024 zavedená náhradná autobusová doprava (NAD).

Kúty - Skalica na Slovensku_10.12.23-31.05.24

 

Aktualizácia dopravného značenia v meste Skalica

Vzhľadom na aktualizáciu trvalého dopravného značenia podľa platnej legislatívy, Mesto Skalica ako cestný správny orgán pristúpilo k výmene neplatného DZ. V súčasnosti prebieha výmena DZ pre vyhradené parkovacie miesta, teda parkovacie miesta, na ktorých smie parkovať len konkrétny účastník alebo konkrétni účastníci cestnej premávky. Pôvodné dopravné značenie bolo IP11a Parkovisko, prípadne IP12 vyhradené parkovisko s dodatkovou tabuľkou „Box pre ZŤP“ a doplnené konkrétne ev.č. osobného motorového vozidla osoby ŤZP s parkovacím preukazom pre parkovanie ťažko zdravotne a pohybovo postihnuté osoby.  

Vyhradené parkovacie miesta sa v zmysle platnej legislatívy označujú zvislým DZ č. 270 Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou č. 531 Vyhradené parkovanie. Ďalšie dodatkové tabuľky okrem dodatkovej tabuľky č. 505 Časové obmedzenie sa nesmú umiestniť a konkrétny účastník, pre ktorého je miesto vyhradené, sa na zvislej značke nešpecifikuje. Jednotlivé vyhradené miesto sa označuje jednou značkou č. 270 bez vložených šípok s dodatkovou tabuľkou č. 531 Vyhradené parkovanie. Viac vyhradených parkovacích miest sa vyznačuje úsekovo použitím minimálne dvoch značiek (na začiatku a konci úseku) č. 270 s vloženými šípkami s dodatkovou tabuľkou č 531, pričom zostava sa umiestňuje šikmo na os vozovky alebo pozdĺžne s osou vozovky.

VPM

Výmena mostného záveru a rekonštrukcia odvodnenia

Správa a údržba ciest TTSK Vám oznamuje, že v termíne od 18.03.2024 až 18.06.2024 bude na ceste II/426 v kkm 1,360 - 1,410 čiastočná uzávierka z dôvodu výmeny mostného záveru a rekonštrukcie odvodnenia na moste M932 cez Skalický potok a poľnú cestu pred mestom Skalica. Práce bude realizovať firma OAT spol. s r. o., Mlynské nivy 61/a, 825 18 Bratislava. Čiastočná uzávierka bude riadne vyznačená dočasným dopravným značením.

 

Obmedzenie v cestnej doprave na ul. Čulenova, Školská, Pplk. Pľjušťa, Pod kalváriou 

Z dôvodu realizácie stavby  „Rekonštrukcia plynovodov Skalica, Čulenova, ÚO02863", ktorú realizujú SPP - distribúcia, a.s. a Compact-Gas, s.r.o., bude od 15.03.2024 do 26.07.2024 postupne obmedzovaná doprava na vybraných úsekoch miestnych ciest ul. Čulenova, Školská, Pplk. Pľjušťa, Pod kalváriou v meste Skalica. Obmedzenie bude riadne vyznačené dočasným dopravným značením.

Prosíme vodičov o ohľaduplnosť toleranciu a dodržiavanie dočasného dopravného značenia.

 

Informácia o plánovanom podujatí - Kopčiansky rýchlostný motookruh

Oznam – úplná uzávierka ciest v obci Kopčany dňa 01.06.2024 a 02.06.2024
Z dôvodu plánovaného podujatia – Kopčiansky rýchlostný motookruh bude úplne uzatvorená cesta I/2 (ul. Bratislavská) v prieťahu intravilánom obce Kopčany od km 4,0 po km 5,0.
 

Doba uzávierky:

dňa 01. 06. 2024 od 8.00 h do 19.00 h

dňa 02. 06. 2024 od 8.00 h do 19.00 h

Dĺžka obchádzky: cca 16,500 km
Obchádzková trasa: smer od Holíča: z cesty I/2, ul. Bratislavská v meste Holíč po ceste II/590 smer Petrova Ves, v obci Petrova Ves odbočenie na cestu III/1134 smer Gbely, cez mesto Gbely až po križovatku cesty I/2 a III/1134, späť na cestu I/2, smer od Kútov: z cesty I/2 odbočenie na cestu III/1134 smer Gbely, cez mesto Gbely do obce Petrova Ves, v obci Petrova Ves na cestu II/590 smer Holíč až po križovatku cesty I/2 a II/590 späť na cestu I/2.

Zmeny v autobusovej doprave:

Linka 206412 Skalica – Brodské – Kúty bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez Petrovu Ves a Gbely obojsmerne. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky: Holíč, Kopčianska ul.; Kopčany, u Ružičku; Kopčany, Kollárova ul.; Kopčany, kaplnka; Kopčany, štrkovisko.

Linka 206413 Skalica – Kopčany bude prevádzkovaná po zastávku Kopčany, u Ružičku v oboch smeroch. 
Mimo prevádzky budú autobusové zastávky: Kopčany, Kollárova ul.; Kopčany, OcÚ; Kopčany, Moravská ul..

Linka 206419 Kopčany – Holíč – Senica  bude prevádzkovaná obdobne ako linka 206413 Skalica- Kopčany.

Linka 205 417 Šaštín – Stráže – Gbely – Skalica bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez Petrovu Ves. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky Gbely, rázcestie; Kopčany, štrkovisko; Kopčany, kaplnka; Kopčany, Kollárova; Holíč, Kopčianska ul..
V obci budú uzatvorené  miestne cesty Ulica Masarykova, Štefánikovo námestie, Priečna , Kollárova, Slnečná, Športová a Sasinkova.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00