Menu

Skalica

Cestná sieť

Cestná sieť

 

Tranzitné diagonály mesta - základ cestnej siete mesta tvoria cesty III. triedy, na ktoré nadväzuje sieť miestnych ciest. Dopravné zaťaženie centra mesta bolo presunuté na preložku mesta od r. 2005.

Systém ciest v meste Skalica:

Trieda cesty

Číslo cesty

vlastník

Cestný správny orgán

Správca komunikácie

Názov ulice

Cesta II. triedy

II/426

VÚC

Okresný úrad v Senici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Správa a údržba ciest TTSK

obchvat mesta

Cesty III. triedy

III/1146 /staré číslovanie 05110/

III/1130 /4268/

III/1131 /4269/

VÚC

Okresný úrad v Senici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Správa a údržba ciest TTSK

 

Koreszkova

Strážnická

Horská

Miestne cesty triedy

 m1 - m4

Mesto Skalica

Mesto Skalica

Mesto Skalica

 

Účelové cesty verejné a neverejné

Mesto Skalica, iné právnické osoby

Mesto Skalica

vlastník účelovej komunikácie

 

Mapa cestnej siete v okrese Skalica

Mapa siete miestnych komunikácií v meste Skalica je vypracovaná na základe § 6 a § 7 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.​

Mapa rozdelenia cestných komunikácií do tried podľa dopravného významu v meste Skalica

 

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00