Skalica

Aktuálne oznamy a obmedzenia

Aktuálne oznamy a dopravné obmedzenia na území mesta a súvisiace obmedzenia dopravy v okolí Skalice

 

Upozornenie na opravy ciest v Hodoníne a mosta medzi Hodonínom a Holíčom:

- Od 8. apríla začali opravy na rekonštrukcii cesty I/51, ktoré sú spojené s obmedzeniami dopravy v blízkosti Hodonína a nadväzujú na minuloročné opravy v smere od hraničného mosta cez Moravu smerom do centra Hodonína. Doprava v Hodoníne je riešená kyvadlovo jedným jazdným pruhom a semaformi. Pre ťažké a nákladné vozidlá je prevádzka v danom úseku uzatvorená. Pre vozidlá nad 3,5t smerujúca na Slovensko (tranzit) je obchádzka stanovená po ceste I/55 a I/70 cez hraničný priechod Sudoměřice a priamo sa dotýka zvýšenia hustoty dopravy na ceste II/426 cez Skalicu. 

- V mesiacoch jún až september je plánovaná oprava ostatnej časti obchvatu prechádzajúceho mestom Hodonín. V danom období sa takisto plánuje oprava mostu cez potok Výtržina pri meste Holíč. Počas rekonštrukcie mostu bude na Slovensku doprava medzi Holíčom a Hodonínom obojstranne uzatvorená od 22.07.2019 do 31.10.2019.

Obojstranná uzávierka pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu počas rekonštrukcie mostu nad potokom Chvojnica medzi Holíčom a Hodonínom bude predĺžená do 8.11.2019 (23:59 hod).

Od 1.11. do 8.11.2019 (23:59 hod) bude prevádzka spustená iba pre autobusovú dopravu. Železničná doprava, ktorá nahrádzala časť autobusových spojov Hodonín – Holíč bude od 1.11.2019 zrušená.

Oznam spoločnosti Arriva:

V dňoch 22.7. 2019 až 31.10.2019 bude úplná uzávierka úseku cesty I/51 Holíč - Hodonín z dôvodu opravy mosta. V tomto termíne nebude premávať autobus Arriva v úseku Holíč - Hodonín a autobusová doprava bude nahradená železničnou dopravou.

Spoje linky Senica - Holíč budú predĺžené po železničnú stanicu, budú tvoriť prípoje k vlakom z/do Hodonína. Zároveň budú časovo upravené.

CP_arriva_výluka

Oznam spoločnosti VYDOS bus:

V dňoch 22.7.2019 až 31.10.2019 bude z dôvodu úplnej uzávierky cesty I/51 úseku Holíč - Hodonín upravená linka Hodonín - Holíč - Skalica - Strážnice - Veselí tak, že zastávky Vrádište a Holíč budú z danej linky vypustené, autobus bude zachádzať len do Skalice od smeru Sudoměřice.

CP_vydosbus_výluka

 

Krivé kúty - Rastislavova ulica - projektová dokumentácia - situácia

 

Rozkopávky miestnych komunikácií, chodníkov a zelených pásov:

Aktuálne v meste prebiehajú  rozkopávkové práce:

 - Na ul. Duklianska pred domom č.49 - oprava poklesu komunikácie z dôvodu poruchy kanalizácie. V danom prípade bola firme zaslaná výzva na dokončenie povrchovej úpravy a taktiež opravy poklesu priľahlého chodníka, ktorý bol poškodený následkom obchádzania rozkopávky. 

 

- V chodníku pri ul. Čulenova a Školská bude v priebehu mája - júla realizovaná firmou Pri mlyne 3, s.r.o. rozkopávka z dôvodu pokládky VN káblov, zriadenia plynovej prípojky a zriadenia vjazdu k bytovým domom.

 

- V chodníkoch a zelených pásoch na ul.  Hollého a Vinohradnícka bude prebiehať pokládka optickej siete spoločnosťou Blue Computers v termíne (povolenie je predĺžené do konca júla).  Za vzniknuté problémy a obmedzenia na úseku týchto ulíc sa občanom firma ospravedlňuje.  

- V lokalite Krivé kúty a priľahlých uliciach Rastislavova a Široká (časť pri vstupe do KK po Priečnu ul.)  bude v mesiacoch apríl - júl prebiehať pokračovanie pokládky optických káblov v chodníkoch. Zároveň bude firma EHS, s.r.o. riešiť reklamácie a dokončenia z minuloročnej etapy. 

Pripájame harmonogram prác - lokalita KK:

Fáza 1 - Dr. Ľ. Nováka - 4 týždne

Fáza 2 - Dr. J. Ďuroviča - 4 týždne

Fáza 3 - Pribinova - 4 týždne

Fáza 4 - Dr. F. Buchtu - 4 týždne

Fáza 5 - Dr. Ľ. Okánika - 4 týždne

Fáza 6 - Dr. Ľ. Okánika (slepé uličky) - 2 týždne

Fáza 7 - Rastislavova (110m) - 3 týždne

Fáza 8 - Rastislavova (slepé uličky) - 6 týždňov

Fáza 9 - Široká (200m) - 5 týždňov

- V lokalite Mokré hory bude realizovaná rozkopávka - podtlačenia komunikácie a zeleného pásu (v úseku od cesty III/ 1127 smer Mokrý Háj - smerom k Ovocinárovi) firmou Západoslovenská distribučná, a.s. . ( v mesiacoch máj - júl).

- V lokalite Zlatnícka dolina bude realizovaná rozkpávka - podtlačenia komunikácie a zeleného pásu (v úseku od cesty III/ 1131 smer od kúpaliska - panelová cesta - smerom k Domovým lúkam) firmou Západoslovenská distribučná, a.s. . ( povolenie bolo predĺžené do konca augusta).

- Na ul. Slnečná bude realizovaná rozkopávka miestnej komunikácie v mesiacoch jún - august z dôvodu zriadenia prípojky kanalizácie k novostavbe rodinného domu.

- Na ul. L. Svobodu pred bytovým domom č. 13 bude realizovaná v termíne do 31.7. rozkopávka zeleného pásu z dôvodu opravy kanalizačnej prípojky. 

- Na ul. Meňhartka, Vally, Doležalova, Pod Kalváriou a v areáli Didaktik bude realizovaná v mesiacoch júl-august rozkopávka - podtláčka miestnych komunikácií, chodníka a rozkopávka zeleného pásu z dôvodu rozšírenia VN, NN siete a zriadenia TS.

- V lokalite Horné Žebráky, Dolné Žebráky, Propaste a Psíky bude realizvaná v mesiacoch júl - august rozkopávka - podtláčka účelových komunikácií a rozkopávka zelených pásov z dôvodu rozšírenia VN, NN siete a prepojenia TS.

 

Upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky v okolí vykonávania rozkopávkových prác a prosíme o trpezlivosť a toleranciu.

 

 

 

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple