Skalica

Aktuálne oznamy a obmedzenia

Aktuálne oznamy a dopravné obmedzenia na území mesta a súvisiace obmedzenia dopravy v okolí Skalice

 

OZNAM PRE CESTUJÚCICH MHD

Na základe vývoja situácie pri rozširovaní vírusu COVID-19 počas vyhlásenia mimoriadneho stavu v SR Mesto Skalica pristúpilo k úprave platného cestovného poriadku MHD, a to tak, že na obdobie od 23.03.2020 do odvolania budú spoje premávať denne v čase od 07:00 do 11:54, teda 8 doobedňajších spojov (čísla spojov 5,7,9,11,13,15,19,21) a od 13:00 do 16:54, teda 8 poobedných spojov (čísla spojov 27,29,31,33,35,37,39,41).

 

OZNAM CESTUJÚCIM

Oznamujeme cestujúcim, že od 17.3.2020 až do odvolania bude obmedzená prevádzka prímestských liniek. Spoje budú premávať v „medzisviatkovom (vianočnom) režime“, s bezplatným cestovným s nástupom/výstupom len cez zadné dvere. Školské spoje a spoje označené negatívnou značkou „27“ a „10“ nebudú premávať.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Rozkopávky miestnych komunikácií, chodníkov a zelených pásov:

Aktuálne v meste prebiehajú  rozkopávkové práce:

  • Na ul. Koreszkova bude realizovaná od 15.01.2020 do 15.02.2020 rozkopávka - uložením kanalizačnej prípojky do telesa cesty III/1146 Mokrý Háj - Skalica  v km cca 21,600 v meste Skalica z dôvodu havarijného stavu splaškovej kanalizácie areálu FNsP Skalica:

- pretláčaním pravého jazdného pruhu cesty v smere staničenia Mokrý Háj - SI

- rozkopaním ľavého jazdného pruhu cesty v smere staničenia Mokrý Háj - SI

  • V lokalite Horné Žebráky, Dolné Žebráky, Propaste a Psíky bude realizvaná v mesiacoch 11.november - 20. december rozkopávka - podtláčka účelových komunikácií a rozkopávka zelených pásov z dôvodu rozšírenia VN, NN siete a prepojenia TS.

 

Upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky v okolí vykonávania rozkopávkových prác a prosíme o trpezlivosť a toleranciu.

 

 

 

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30