Skalica

Aktuálne oznamy a obmedzenia

Aktuálne oznamy a dopravné obmedzenia na území mesta

 

Upozornenie na opravy ciest v Hodoníne a mosta medzi Hodonínom a Holíčom:

- Od 8. apríla začali opravy na rekonštrukcii cesty I/51, ktoré sú spojené s obmedzeniami dopravy v blízkosti Hodonína a nadväzujú na minuloročné opravy v smere od hraničného mosta cez Moravu smerom do centra Hodonína. Doprava v Hodoníne je riešená kyvadlovo jedným jazdným pruhom a semaformi. Pre ťažké a nákladné vozidlá je prevádzka v danom úseku uzatvorená. Pre vozidlá nad 3,5t smerujúca na Slovensko (tranzit) je obchádzka stanovená po ceste I/55 a I/70 cez hraničný priechod Sudoměřice a priamo sa dotýka zvýšenia hustoty dopravy na ceste II/426 cez Skalicu. 

- V mesiacoch jún až september je plánovaná oprava ostatnej časti obchvatu prechádzajúceho mestom Hodonín. V danom období sa takisto plánuje oprava mostu cez potok Výtržina u mesta Holíč. Po dobu rekonštrukcie mostu bude na Slovensku doprava medzi Holíčom a Hodonínom obojstranne uzatvorená. 

 

Krivé kúty - Rastislavova ulica - projektová dokumentácia - situácia

 

Rozkopávky miestnych komunikácií, chodníkov a zelených pásov:

Aktuálne v meste prebiehajú  rozkopávkové práce:

- Na ul. Dr. Clementisa v úseku pred garážami, a s pokračovaním do súkromných pozemkov firmy a zelených pásov bude realizovaná v mesiaci máj rozkopávka firmou SKAL&CO spol. s r.o. z dôvodu opravy a výmeny dožitého potrubia v teplovode. Časť vjazdov do garáží bude obmedzených rozkopávkovými prácami.   

- Na ul. Gorkého pred domom č. 36 bude realizovaná rozkopávka miestnej komunikácie v mesiaci máj z dôvodu opravy poruchy vody. Ulica je prejazdná v jednom pruhu. 

- Na ul. Mallého vedľa bytových domov č. 6, 12 a 18 v zelených pásoch a pod chodníkmi bude realizované prepojenie a pokládka  optickej siete firmou EHS, s.r.o (v termíne do konca mája). 

- Na ul. Bernolákova pred domom č. 46 bude v mesiaci apríl - máj realizovaná rozkopávka z dôvodu opravy poruchy vody. Ulica je prejazdná v jednom pruhu.

- Na ul pplk. Pľjušťa pred odmom č. 43 bude v mesiaci apríl - máj realizovaná rozkopávka z dôvodu opravy poruchy vody. 

Na ul. Za mestskou zďou - bude prebiehať v apríli oprava poruchy vody v parkovisku oproti ZUŠ. V danom prípade bola firme daná výzva na dokončenie povrchovej úpravy. 

- Na ul. Predmestie pred domom č.100 - bude prebiehať v apríli oprava poruchy vody. 

- Na ul. Komenského pred domom č. 45 bude v priebehu apríla realizovaná rozkopávka z dôvodu zriadenia prípojky kanalizácie.

- Na ul. Hollého pred domom č. 54 - bude realizovaná rozkopávka z dôvodu zisteného úniku plynu. Termín opravy je predĺžený do konca apríla.  

- V zelenom páse pri ul. Strážnická pred domom č. 13 bude spoločnosťou Slovak Telekom realizovaná v apríli rozkopávka z dôvodu prepojenia optickej siete.

- Na ul. Duklianska pred domom č.49 - oprava poklesu komunikácie z dôvodu poruchy kanalizácie. V danom prípade bola firme zaslaná výzva na dokončenie povrchovej úpravy a taktiež opravy poklesu priľahlého chodníka, ktorý bol poškodený následkom obchádzania rozkopávky. 

- V chodníku pri ul. Čulenova a Školská bude v priebehu apríla - mája realizovaná firmou Pri mlyne 3, s.r.o. rozkopávka z dôvodu pokládky VN káblov, zriadenia plynovej prípojky a zriadenia vjazdu k bytovým domom.

- V chodníkoch a zelených pásoch na ul.  Hollého a Vinohradnícka bude prebiehať pokládka optickej siete spoločnosťou Blue Computers v termíne (povolenie je vydané do konca apríla).  Firma v súčasnosti požiadala o predĺženie termínu rozkopávky z technických príčin. Za vzniknuté problémy a obmedzenia na úseku týchto ulíc sa občanom firma ospravedlňuje.  

- V lokalite Trávniky bude realizovaná rozkopávka komunikácie za bytovým domom Pelíškova 22-26 firmou SUPTel, s.r.o. z dôvodu pokládky optickej siete. 

- V lokalite Krivé kúty a priľahlých uliciach Rastislavova a Široká (časť pri vstupe do KK po Priečnu ul.)  bude v mesiacoch apríl - júl prebiehať pokračovanie pokládky optických káblov v chodníkoch. Zároveň bude firma EHS, s.r.o. riešiť reklamácie a dokončenia z minuloročnej etapy. 

Pripájame harmonogram prác - lokalita KK:

Fáza 1 - Dr. Ľ. Nováka - 4 týždne

Fáza 2 - Dr. J. Ďuroviča - 4 týždne

Fáza 3 - Pribinova - 4 týždne

Fáza 4 - Dr. F. Buchtu - 4 týždne

Fáza 5 - Dr. Ľ. Okánika - 4 týždne

Fáza 6 - Dr. Ľ. Okánika (slepé uličky) - 2 týždne

Fáza 7 - Rastislavova (110m) - 3 týždne

Fáza 8 - Rastislavova (slepé uličky) - 6 týždňov

Fáza 9 - Široká (200m) - 5 týždňov

 

- V lokalite Mokré hory bude realizovaná rozkopávka - podtlačenia komunikácie a zeleného pásu (v úseku od cesty III/ 1127 smer Mokrý Háj - smerom k Ovocinárovi) firmou Západoslovenská distribučná, a.s. . ( v mesiacoch máj - júl).

- V lokalite Zlatnícka dolina bude realizovaná rozkpávka - podtlačenia komunikácie a zeleného pásu (v úseku od cesty III/ 1131 smer od kúpaliska - panelová cesta - smerom k Domovým lúkam) firmou Západoslovenská distribučná, a.s. . ( v mesiacoch máj - júl).

 

Upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky v okolí vykonávania rozkopávkových prác a prosíme o trpezlivosť a toleranciu.

 

Ostatné dopravné obmedzenia - mimo územia mesta Skalica:

V dňoch od 29.4.2019 do 03.06.2019 je plánovaná čiastočná uzávierka jazdného pruhu pri realizácii stavby križovatky s kruhovým objazdom na ceste II/500 v rámci stavby "Eco Shopping park Senica". Cestná premávka bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou a usmernená prenosným dopravným značením.

Dňa 11.05.2019 bude uzatvorená cesta č. III/1127 - spojovacia v obci Kátov v dĺžke cca 600m pri príležitosti konania a usporiadania podujatia "Kvetinové dni - Kátov 2019" spojené s jarmokom. Uzávierka bude bez možnosti obchádzky, cestná premávka do obce Kátov bude možná po ceste III/1127 v smere od Holíča. 

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple