Skalica

Aktuálne oznamy a obmedzenia

Aktuálne oznamy a dopravné obmedzenia na území mesta a súvisiace obmedzenia dopravy v okolí Skalice

 

Rozkopávky miestnych komunikácií, chodníkov a zelených pásov:

Aktuálne v meste prebiehajú  rozkopávkové práce:

  • Na ul. Koreszkova bude realizovaná od 15.01.2020 do 15.02.2020 rozkopávka - uložením kanalizačnej prípojky do telesa cesty III/1146 Mokrý Háj - Skalica  v km cca 21,600 v meste Skalica z dôvodu havarijného stavu splaškovej kanalizácie areálu FNsP Skalica:

- pretláčaním pravého jazdného pruhu cesty v smere staničenia Mokrý Háj - SI

- rozkopaním ľavého jazdného pruhu cesty v smere staničenia Mokrý Háj - SI

  • V lokalite Horné Žebráky, Dolné Žebráky, Propaste a Psíky bude realizvaná v mesiacoch 11.november - 20. december rozkopávka - podtláčka účelových komunikácií a rozkopávka zelených pásov z dôvodu rozšírenia VN, NN siete a prepojenia TS.

 

Upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky v okolí vykonávania rozkopávkových prác a prosíme o trpezlivosť a toleranciu.

 

 

 

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple