Skalica

Rozkopávky miestnych komunikácií, chodníkov a zelených pásov

Aktuálne prebiehajú práce:

 • Na ul. Dr. Clementisa v úseku pred garážami, a s pokračovaním do súkromných pozemkov firmy a zelených pásov bude realizovaná v mesiaci máj rozkopávka firmou SKAL&CO spol. s r.o. z dôvodu opravy a výmeny dožitého potrubia v teplovode. Časť vjazdov do garáží bude obmedzených rozkopávkovými prácami.   
 • Na ul. Gorkého pred domom č. 36 bude realizovaná rozkopávka miestnej komunikácie v mesiaci máj z dôvodu opravy poruchy vody. Ulica je prejazdná v jednom pruhu. 
 • Na ul. Mallého vedľa bytových domov č. 6, 12 a 18 v zelených pásoch a pod chodníkmi bude realizované prepojenie a pokládka  optickej siete firmou EHS, s.r.o (v termíne do konca mája). 
 • Na ul. Bernolákova pred domom č. 46 bude v mesiaci apríl - máj realizovaná rozkopávka z dôvodu opravy poruchy vody. Ulica je prejazdná v jednom pruhu.
 • Na ul pplk. Pľjušťa pred odmom č. 43 bude v mesiaci apríl - máj realizovaná rozkopávka z dôvodu opravy poruchy vody. 
 • Na ul. Za mestskou zďou - bude prebiehať v apríli oprava poruchy vody v parkovisku oproti ZUŠ. V danom prípade bola firme daná výzva na dokončenie povrchovej úpravy. 
 • Na ul. Predmestie pred domom č.100 - bude prebiehať v apríli oprava poruchy vody. 
 • Na ul. Komenského pred domom č. 45 bude v priebehu apríla realizovaná rozkopávka z dôvodu zriadenia prípojky kanalizácie.
 • Na ul. Hollého pred domom č. 54 - bude realizovaná rozkopávka z dôvodu zisteného úniku plynu. Termín opravy je predĺžený do konca apríla.  
 • V zelenom páse pri ul. Strážnická pred domom č. 13 bude spoločnosťou Slovak Telekom realizovaná v apríli rozkopávka z dôvodu prepojenia optickej siete.
 • Na ul. Duklianska pred domom č.49 - oprava poklesu komunikácie z dôvodu poruchy kanalizácie. V danom prípade bola firme zaslaná výzva na dokončenie povrchovej úpravy a taktiež opravy poklesu priľahlého chodníka, ktorý bol poškodený následkom obchádzania rozkopávky. 
 • V chodníku pri ul. Čulenova a Školská bude v priebehu apríla - mája realizovaná firmou Pri mlyne 3, s.r.o. rozkopávka z dôvodu pokládky VN káblov, zriadenia plynovej prípojky a zriadenia vjazdu k bytovým domom.
 • V chodníkoch a zelených pásoch na ul.  Hollého a Vinohradnícka bude prebiehať pokládka optickej siete spoločnosťou Blue Computers v termíne (povolenie je vydané do konca apríla).  Firma v súčasnosti požiadala o predĺženie termínu rozkopávky z technických príčin. Za vzniknuté problémy a obmedzenia na úseku týchto ulíc sa občanom firma ospravedlňuje.  
 • V lokalite Trávniky bude realizovaná rozkopávka komunikácie za bytovým domom Pelíškova 22-26 firmou SUPTel, s.r.o. z dôvodu pokládky optickej siete. 
 • V lokalite Krivé kúty a priľahlých uliciach Rastislavova a Široká (časť pri vstupe do KK po Priečnu ul.)  bude v mesiacoch apríl - júl prebiehať pokračovanie pokládky optických káblov v chodníkoch. Zároveň bude firma EHS, s.r.o. riešiť reklamácie a dokončenia z minuloročnej etapy. 

Pripájame harmonogram prác - lokalita KK:

 • Fáza 1 - Dr. Ľ. Nováka - 4 týždne
 • Fáza 2 - Dr. J. Ďuroviča - 4 týždne
 • Fáza 3 - Pribinova - 4 týždne
 • Fáza 4 - Dr. F. Buchtu - 4 týždne
 • Fáza 5 - Dr. Ľ. Okánika - 4 týždne
 • Fáza 6 - Dr. Ľ. Okánika (slepé uličky) - 2 týždne
 • Fáza 7 - Rastislavova (110m) - 3 týždne
 • Fáza 8 - Rastislavova (slepé uličky) - 6 týždňov
 • Fáza 9 - Široká (200m) - 5 týždňov
Dátum vloženia: 15. 5. 2019 18:45
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 5. 2019 20:03
Autor: Mgr. Juraj Spáčil

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple