Skalica

Územný plán

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno - historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Územný plán mesta Skalica 2008, úplné znenie v znení zmien a doplnkov 1/2009, 1/2010, 1/2011, 1/2015

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 2.1

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 2.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,95 MB
Stiahnuté: 1,238×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie - textová časť

upn skalica uplne znenie text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 825,39 kB
Stiahnuté: 1,913×
Vložené: 18. 5. 2016

Zmeny a doplnky 2015

Územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 1/2015

text_zad_12015_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB
Stiahnuté: 1,944×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (1:15 000)

2_1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,26 MB
Stiahnuté: 1,015×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (1:5 000)

2_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6 MB
Stiahnuté: 778×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby (1:15 000)

3_1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,01 MB
Stiahnuté: 620×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby (1:5 000)

3_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,01 MB
Stiahnuté: 695×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie (1:15 000)

4_1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,2 MB
Stiahnuté: 498×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 4.2 Verejné dopravné vybavenie (1:5 000)

4_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 493×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 5.1 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva (1:15 000)

5_1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,31 MB
Stiahnuté: 501×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 5.2 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií (1:15 000)

5_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,95 MB
Stiahnuté: 523×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 6 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (1:15 000)

6.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 889,44 kB
Stiahnuté: 267×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (1:15 000)

7.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,75 MB
Stiahnuté: 398×
Vložené: 23. 2. 2016

Zmeny a doplnky 2011

2011 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

7.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,18 MB
Stiahnuté: 292×
Vložené: 23. 2. 2016

Územný plán mesta Skalica - zmeny a doplnky č. 1/2011

zmeny_doplnky1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,24 kB
Stiahnuté: 390×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (výkres širších vzťahov)

2-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,58 MB
Stiahnuté: 402×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

2-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 259×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,1 MB
Stiahnuté: 248×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,2 MB
Stiahnuté: 263×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie

4-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,12 MB
Stiahnuté: 279×
Vložené: 23. 2. 2016
Zobrazeno 21-40 z 65

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple