Skalica

Územný plán

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno - historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Zmeny a doplnky 2011

2011 - 5.1 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva

5-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,26 MB
Stiahnuté: 340×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 5.2 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií

5-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,66 MB
Stiahnuté: 332×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 6 Výkres ochrany prírody a ochrany krajiny

6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,55 MB
Stiahnuté: 425×
Vložené: 23. 2. 2016

Zmeny a doplnky 2010

Územný plán mesta Skalica - zmeny a doplnky č. 1/2010

zmeny_doplnky1-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,15 kB
Stiahnuté: 686×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (výkres širších vzťahov)

2-1_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,46 MB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

2-2_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Stiahnuté: 331×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

zad_12010_vykres_3.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,49 MB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3-2-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,23 MB
Stiahnuté: 454×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

7-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,26 MB
Stiahnuté: 304×
Vložené: 23. 2. 2016

Zmeny a doplnky 2009

Územný plán mesta Skalica - zmeny a doplnky č. 1/2009

zmeny_doplnky1-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,17 kB
Stiahnuté: 351×
Vložené: 23. 2. 2016

2009 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

2-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 265×
Vložené: 23. 2. 2016

2009 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 23. 2. 2016

2009 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,99 MB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 23. 2. 2016

2009 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Stiahnuté: 341×
Vložené: 23. 2. 2016

2008

Územný plán mesta Skalica 2008

uzemny_plan-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB
Stiahnuté: 1,072×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

21_komplexny20vykres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,29 MB
Stiahnuté: 342×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

22_komplexny20vykres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,64 MB
Stiahnuté: 300×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

31_zavaznacast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Stiahnuté: 313×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

32_zavaznacast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,58 MB
Stiahnuté: 288×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie

41_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB
Stiahnuté: 256×
Vložené: 23. 2. 2016
Zobrazeno 41-60 z 65

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple