Skalica

Územný plán

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno - historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

2008

2008 - 4.2 Verejné dopravné vybavenie

42_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB
Stiahnuté: 292×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 5.1 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva

51_vodne20hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,31 MB
Stiahnuté: 322×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 5.2 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií

52_energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 268×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 6 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

6_ochrana20prirody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,13 MB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

image2016-02-19-201531.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 23. 2. 2016
Zobrazeno 61-65 z 65

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple