Skalica

Územný plán

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno - historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Zmeny a doplnky 2017

Výkres 7 čistopis

Vykres_7_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,77 MB
Stiahnuté: 1,497×
Vložené: 23. 4. 2018

Výkres 6 čistopis

Vykres_6_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,85 MB
Stiahnuté: 816×
Vložené: 23. 4. 2018

Výkres 5.2 čistopis

Vykres_5.2_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,25 MB
Stiahnuté: 591×
Vložené: 23. 4. 2018

Výkres 5.1 čistopis

Vykres_5.1_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,09 MB
Stiahnuté: 496×
Vložené: 23. 4. 2018

Výkres 4.1 čistopis

Vykres_4.1_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,36 MB
Stiahnuté: 487×
Vložené: 23. 4. 2018

Výkres 3.2 čistopis

Vykres_3.2_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,79 MB
Stiahnuté: 508×
Vložené: 23. 4. 2018

Výkres 3.1 čistopis

Vykres_3.1_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,44 MB
Stiahnuté: 558×
Vložené: 23. 4. 2018

Výkres 2.2 čistopis

Vykres_2.2_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,58 MB
Stiahnuté: 521×
Vložené: 23. 4. 2018

Výkres 2.1 čistopis

Vykres_2.1_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,83 MB
Stiahnuté: 668×
Vložené: 23. 4. 2018

Textová časť

Sprava_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 840,66 kB
Stiahnuté: 908×
Vložené: 23. 4. 2018

Územný plán mesta Skalica 2008, úplné znenie v znení zmien a doplnkov 1/2009, 1/2010, 1/2011, 1/2015

ZaD_1_2017 Vykres 6

ZaD_1_2017 Vykres 6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,76 MB
Stiahnuté: 993×
Vložené: 19. 10. 2017

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 7

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 7.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,81 MB
Stiahnuté: 2,244×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 6

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 6.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,11 MB
Stiahnuté: 1,240×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 5.2

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 5.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,65 MB
Stiahnuté: 1,080×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 5.1

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 5.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,9 MB
Stiahnuté: 905×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 4.2

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 4.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,12 MB
Stiahnuté: 1,083×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 4.1

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 4.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,65 MB
Stiahnuté: 926×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 3.2

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 3.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,09 MB
Stiahnuté: 1,263×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 3.1

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 3.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,23 MB
Stiahnuté: 1,145×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 2.2

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 2.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,9 MB
Stiahnuté: 1,088×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 2.1

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 2.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,95 MB
Stiahnuté: 1,238×
Vložené: 30. 5. 2016

ÚPN Skalica Úplne znenie - textová časť

upn skalica uplne znenie text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 825,39 kB
Stiahnuté: 1,913×
Vložené: 18. 5. 2016

Zmeny a doplnky 2015

Územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 1/2015

text_zad_12015_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB
Stiahnuté: 1,944×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (1:15 000)

2_1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,26 MB
Stiahnuté: 1,015×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (1:5 000)

2_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6 MB
Stiahnuté: 778×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby (1:15 000)

3_1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,01 MB
Stiahnuté: 620×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby (1:5 000)

3_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,01 MB
Stiahnuté: 695×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie (1:15 000)

4_1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,2 MB
Stiahnuté: 498×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 4.2 Verejné dopravné vybavenie (1:5 000)

4_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 493×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 5.1 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva (1:15 000)

5_1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,31 MB
Stiahnuté: 501×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 5.2 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií (1:15 000)

5_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,95 MB
Stiahnuté: 523×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 6 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (1:15 000)

6.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 889,44 kB
Stiahnuté: 267×
Vložené: 23. 2. 2016

2015 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (1:15 000)

7.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,75 MB
Stiahnuté: 398×
Vložené: 23. 2. 2016

Zmeny a doplnky 2011

2011 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

7.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,18 MB
Stiahnuté: 292×
Vložené: 23. 2. 2016

Územný plán mesta Skalica - zmeny a doplnky č. 1/2011

zmeny_doplnky1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,24 kB
Stiahnuté: 390×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (výkres širších vzťahov)

2-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,58 MB
Stiahnuté: 402×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

2-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 259×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,1 MB
Stiahnuté: 248×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,2 MB
Stiahnuté: 263×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie

4-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,12 MB
Stiahnuté: 279×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 5.1 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva

5-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,26 MB
Stiahnuté: 340×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 5.2 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií

5-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,66 MB
Stiahnuté: 332×
Vložené: 23. 2. 2016

2011 - 6 Výkres ochrany prírody a ochrany krajiny

6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,55 MB
Stiahnuté: 425×
Vložené: 23. 2. 2016

Zmeny a doplnky 2010

Územný plán mesta Skalica - zmeny a doplnky č. 1/2010

zmeny_doplnky1-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,15 kB
Stiahnuté: 686×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (výkres širších vzťahov)

2-1_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,46 MB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

2-2_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Stiahnuté: 331×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

zad_12010_vykres_3.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,49 MB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3-2-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,23 MB
Stiahnuté: 454×
Vložené: 23. 2. 2016

2010 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

7-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,26 MB
Stiahnuté: 304×
Vložené: 23. 2. 2016

Zmeny a doplnky 2009

Územný plán mesta Skalica - zmeny a doplnky č. 1/2009

zmeny_doplnky1-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,17 kB
Stiahnuté: 351×
Vložené: 23. 2. 2016

2009 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

2-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 265×
Vložené: 23. 2. 2016

2009 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 23. 2. 2016

2009 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

3-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,99 MB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 23. 2. 2016

2009 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Stiahnuté: 341×
Vložené: 23. 2. 2016

2008

Územný plán mesta Skalica 2008

uzemny_plan-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB
Stiahnuté: 1,072×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

21_komplexny20vykres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,29 MB
Stiahnuté: 342×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

22_komplexny20vykres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,64 MB
Stiahnuté: 300×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

31_zavaznacast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Stiahnuté: 313×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

32_zavaznacast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,58 MB
Stiahnuté: 288×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie

41_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB
Stiahnuté: 256×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 4.2 Verejné dopravné vybavenie

42_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB
Stiahnuté: 292×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 5.1 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva

51_vodne20hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,31 MB
Stiahnuté: 322×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 5.2 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií

52_energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 268×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 6 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

6_ochrana20prirody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,13 MB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 23. 2. 2016

2008 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

image2016-02-19-201531.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 23. 2. 2016

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple