Skalica

Výrub drevín

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:

Správny poplatok pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny je 10 € pre fyzické osoby a 100 € pre právnické osoby (Zákon o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z. položka 161)

Zverejňovanie informácií o začatí správneho konania

Správne konania Mesta Skalica v ktorých sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny zverejňované podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Správne konanie > 2019

Správne konanie č. 2248/2019, 1 ks smrek a 1 ks tuja, Hurbanova ul.

oznam 2248.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,52 kB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 16. 7. 2019

Správne konanie č. 2150/2019, Zlatnícka dolina

oznam 2150.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,38 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 3. 7. 2019

Správne konanie č. 1321/2019, 3 ks smrek, 4 ks tuja, 3 ks borovica, ul. Mallého

oznam 1321.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,59 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 9. 4. 2019

Správne konanie č. 1261/2019, 8m2 krovitého porastu, ul. Bajanova

oznam 1261.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,86 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 4. 4. 2019

Správne konanie č. 1067/2019, 1 ks borovica, ul. Čulenova

oznam 1067.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,26 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 20. 3. 2019

Správne konanie č. 1066/2019, 1 ks jedľa, ul. Nešporova

oznam 1066.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,25 kB
Stiahnuté: 118×
Vložené: 20. 3. 2019

Správne konanie č. 959/2019, 2 ks borovica horská, 2 ks smrekovec opadavý, RO Zlatnícka dolina

oznam 959.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,6 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 13. 3. 2019

Správne konanie č. 774/2019, 1 ks orech, ul. Bajanova

oznam 774.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,53 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 22. 2. 2019

Správne konanie č. 662/2019, 1 ks borovica, ul. Obrancov mieru

oznam 662.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,97 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 19. 2. 2019

Správne konanie > 2018

Správne konanie č. 3081, 12ks tuja a 1 ks kra, ul. pplk. Pľjušťa

oznam 3081.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,35 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 26. 11. 2018

Správne konanie č. 2695/2018, 1 ks borovica čierna,ul. Školská

oznam 2695.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,06 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 11. 10. 2018

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple