Skalica

Športové kluby

Šport a pohybové aktivity vôbec, sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu moderného človeka súčasnosti a teda mali by byť súčasťou života aj všetkých občanov mesta . Mesto  Skalica si  uvedomuje  význam  rozvoja  a  podpory  telovýchovy  a  športu  ako prostriedok rozvoja osobnosti  a upevňovania zdravia najmä v súčasnosti, v dobe rozvoja informačných a telekomunikačných technológií. Objektívne možno konštatovať, že rozvoj športu je pre naše mesto jednou z priorít a svedčí o tom široké  spektrum  športových  aktivít  a  podujatí  organizovaných mestom  a inými  subjektmi,  dobré  materiálno-technické  vybavenie  i  finančné zabezpečenie. Napredovanie v tejto oblasti dosvedčuje aj rôznorodosť športových klubov pôsobiacich na území mesta.

Názov klubu

Štatutár

Adresa

 

Florbal centrum

Ing. Jiří Wagner

K Baťáku 29

Skalica

Futsalový klub

Rudolf Tomík

Lúčky 18

Skalica

Golf klub Skalica

Tibor Hubík

Mazúrová 2

Skalica

HK Skalica

Mgr. Miroslav Lipovský

Dr. Clementisa 50

Skalica

HBK Hokejmarket Skalica

Lukáš Slavík

Dr. Clementisa 46

Skalica

H-triatlon team

Peter Hertl

Hollého 49

Skalica

Jazdecký klub

Zuzana Lastovičková

Dr. Clementisa 55

Skalica

Karate DOJO

Martin Klásek

Záhradná 5

Skalica

Krajský strelecký zväz Trnava

Ernest Jurkovič

Strážnická 4

Skalica

Krasoklub Skalica

Radovan Jankovič

Koreszková 16

Skalica

Kynologický klub Skalica

Ján Vašečka

Školská 27

Skalica

Mestský futbalový klub

Ing. Peter Bartoš

Športová 54

Skalica

MHKM Skalica

Mgr. Juraj Chovanec

Námestie slobody 10

Skalica

Minibike moto club Skalica

Milan Búlik

Záhradná 6

Skalica

Motokrosový klub Skalica

Patrik Krušina

Suchý riadok 7

Skalica

OZ Skalický králi

Michal Šátek

Pod záhradkami 1113/1

Skalica

SOKOL

PhDr. Viera Drahošová

L. Svobodu 27

Skalica

Stolnohokejový klub

Marián Vépy

Pelíšková 27

Skalica

Šachový klub

Ing. Robert Pagáč

Mazúrová 1

Skalica

Športovo-strelecký klub  polície

Mgr. Dea Kadlčíková

Strážnická 4

Skalica

Športový klub Barbar

Ing. Richard Taranda

Pod Hájkom 2476/41

Skalica

Športový klub ŠK 

Zdeněk Zalubil

Športová 54

Skalica

Tenisový klub TK-77

Roman Trnovec

Športová 1

Skalica

volejbalový klub

Pavol Trubačík

Záhradná 3

Skalica

volejbalový klub

Tibor Chrenka

Sasinková 6

Skalica

volejbalový klub

Roman Špaček

Vinohradnícka 51

Skalica

ZO technických športov Karting

Pavol Kudláč

Potočná 111

Skalica

Baseball club Outmen Skalica

Mgr. Radovan Nespala

Lúčky 2580/2

Skalica

Skalica Chiefs Lacrosse team

Marián Maňák

 

Skalica

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00