Skalica

Stavebný úrad - oznamy

Verejná vyhláška

Dátum: 3. 6. 2020

Ing. Mário Bokol - "IBV ZIP, miestne komunikácie s napojením na Mallého ulicu" - oznámenie

Verejná vyhláška

Dátum: 3. 6. 2020

"IBV ZIP - SO Verejný vodovod, Verejná splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia" - oznámenie

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 5. 2020

Zajden Daniel - "Bytový dom" - oznámenie o pokračovaní územného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 21. 5. 2020

Byty Lúčky, s.r.o. - "Bytové domy Lúčky: E8 SO-spevnené plochy, komunikácie a parkoviská" - oznámenie o začatí stavebného konania dopravnej stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 21. 5. 2020

Byty Lúčky, s.r.o. - "Bytové domy Lúčky" - oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 20. 5. 2020

Západoslovenská distribučná a.s. - "SA_ A1_Holíč-Mokrý Háj-Radošovce, 2 úsek, SOK,VNV“ - rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 20. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - žiadosť o stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Dátum: 20. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - žiadosť o stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 9. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 9. 2019

Grafobal a.s. - žiadosť o stavebné povolenie - Rozšírenie výrobnej haly Z 02

Verejná vyhláška

Dátum: 24. 4. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00