Skalica

Stavebný úrad - oznamy

Verejná vyhláška

Dátum: 21. 5. 2020

Byty Lúčky, s.r.o. - "Bytové domy Lúčky: E8 SO-spevnené plochy, komunikácie a parkoviská" - oznámenie o začatí stavebného konania dopravnej stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 21. 5. 2020

Byty Lúčky, s.r.o. - "Bytové domy Lúčky" - oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 20. 5. 2020

Západoslovenská distribučná a.s. - "SA_ A1_Holíč-Mokrý Háj-Radošovce, 2 úsek, SOK,VNV“ - rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 20. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - žiadosť o stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Dátum: 20. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - žiadosť o stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 9. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 9. 2019

Grafobal a.s. - žiadosť o stavebné povolenie - Rozšírenie výrobnej haly Z 02

Verejná vyhláška

Dátum: 24. 4. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     8:00 - 14:00
Utorok          8:00 - 14:00
Streda          10:00 - 16:00
Štvrtok          8:00 - 14:00
Piatok            8:00 - 14:00
Prestávka     11:30 - 12:30