Skalica

Stavebný úrad - oznamy

Verejná vyhláška

Dátum: 12. 12. 2019

Grafobal, a.s. - stavebné povolenie - Prístupová komunikácia k expedičnému skladu

Verejná vyhláška

Dátum: 4. 12. 2019

Protherm production s.r.o. - oznámenie o pokračovaní územného konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Rozšírenie logistiky EAST HUB Skalica

Verejná vyhláška

Dátum: 4. 12. 2019

Protherm production s.r.o. - žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia - Rozšírenie logistiky EAST HUB Skalica

Verejná vyhláška

Dátum: 2. 12. 2019

Bc. Kozányová Michaela - oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení a zároveň kolaudácie stavby - Vinohradnícky domček

Verejná vyhláška

Dátum: 2. 12. 2019

Hudec Ladislav a Mgr. Hudecová Andrea - oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením - Rodinný dom

Verejná vyhláška

Dátum: 18. 10. 2019

Územné konanie, stavba Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava "SA_A1_Skalica Zlatnícka, VN269, VNK, TS, NNK" v Zlatníckej doline

Verejná vyhláška

Dátum: 17. 10. 2019

SA-Skalica, Mokré hory, NNK -SO 01-NN podzemné vedenie stavebníka Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

Verejná vyhláška

Dátum: 1. 10. 2019

Hant Development, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica etapa č. 7 - 4. etapa IBV - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 9. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 9. 2019

Grafobal a.s. - žiadosť o stavebné povolenie - Rozšírenie výrobnej haly Z 02

Verejná vyhláška

Dátum: 24. 4. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple