Skalica

Stavebný úrad - oznamy

Verejná vyhláška

Dátum: 21. 2. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. - "SA-A1 Skalica Mlynky odbočka VN 269, VNK - L13.0408.19.0001" - oznámenie o pokračovaní územného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 20. 2. 2020

Ing. Bokol Mário - "IBV ZIPP Skalica - verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia a dažďová kanalizácia" - rozhodnutie

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 2. 2020

Ing. Bokol Mário - "IBV ZIP, miestne komunikácie s napojením na Mallého ulicu" - územné rozhodnutie

Verejná vyhláška

Dátum: 18. 2. 2020

Ing. Bokol Mário, Zachar Vladimír, Movak Skalica, s.r.o. - "IBV ZIP, miestne komunikácie s napojením na Čulenovu ulicu" - územné rozhodnutie

Verejná vyhláška

Dátum: 17. 2. 2020

Západoslovenská distribučná a.s. - "SA Skalica Lokalita Hliníky, NNK" - oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 13. 2. 2020

Zajden Daniel - "Bytový dom" - oznámenie o pokračovaní územného konania, pozvanie k ústnemu jednaniu

Verejná vyhláška

Dátum: 13. 2. 2020

Grafobal, a.s. - Rozšírenie výrobnej haly Z02 - oznámenie o postúpení spisového materiálu

Verejná vyhláška

Dátum: 12. 2. 2020

Ing. Bokol Mário - "IBV ZIPP - SO verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia" - rozhodnutie o prerušení územného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 12. 2. 2020

ARS invest, spol s.r.o. - "Prestavba a prístavba obuvníckej dielne na byty" - oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením.

Verejná vyhláška

Dátum: 4. 12. 2019

Protherm production s.r.o. - žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia - Rozšírenie logistiky EAST HUB Skalica

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 9. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 9. 2019

Grafobal a.s. - žiadosť o stavebné povolenie - Rozšírenie výrobnej haly Z 02

Verejná vyhláška

Dátum: 24. 4. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple