Skalica

Stavebný úrad - oznamy

Verejná vyhláška

Dátum: 23. 11. 2020

Byty Lúčky, s.r.o. - Bytové domy Lúčky: E8 SO - 08 spevnené plochy, komunikácie a parkoviská - stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 11. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. - SA - Skalica lokalita Vintoperk – VNK, TS, NNK - kolaudačné rozhodnutie

Verejná vyhláška

Dátum: 11. 11. 2020

Byty Lúčky, s.r.o. - Bytové domy Lúčky - oznámenie o postúpení spisu

Režim spoločného stavebného úradu

Dátum: 26. 10. 2020

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 678 zo dňa 22.10.2020 a súčasnou pandemickou situáciou COVID-19 bude od 26.10.2020 do 06.11.2020 spoločný stavebný úrad v sídle mesta Skalica fungovať v režime nestránkových dní. Stránky budú vybavované prostredníctvom e-mailov a telefónov.
Zároveň Vám oznamujeme, že všetky miestne zisťovania v rámci konaní stavebného úradu a všetky ďalšie úkony spojené s osobným kontaktom s účastníkmi konania, ktoré mali byť uskutočnené v termíne od 26.10.2020 do 06.11.2020 sú zrušené a budú vykonané v náhradnom termíne, ktorý oznámi stavebný úrad.
Za pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Verejná vyhláška

Dátum: 21. 10. 2020

Hant Development, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4 BD - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu "F" a "H" - časť stavby 10 parkovacích miest a časť asfaltovej komunikácie - Návrh na vydanie kolaudačného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 21. 10. 2020

Hant Development, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4 BD - Návrh na vydanie kolaudačného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 21. 10. 2020

Hant Development, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4 BD - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu "E" a "G" - časť stavby 63 parkovacích miest - Návrh na vydanie kolaudačného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 5. 2020

Pri Mlyne 2, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 1, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 5. 2020

Pri Mlyne 2, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 2, komunikácia a spevnené plochy - Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00