Skalica

Stavebný úrad - oznamy

Verejná vyhláška

Dátum: 10. 7. 2020

Byty Lúčky, s.r.o. - "Bytové domy Lúčky" - rozhodnutie o prerušení konania

Verejná vyhláška

Dátum: 10. 7. 2020

Byty Lúčky, s.r.o. - "Bytové domy Lúčky : E8 SO-Spevnené plochy, komunikácie a parkoviská" - rozhodnutie o prerušení konania

Verejná vyhláška

Dátum: 10. 7. 2020

Hant Development, a.s. - "Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica etapa č. 7 - IBV 4 etapa SO 01 Komunikácie a spevnené plochy" - stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Dátum: 10. 7. 2020

Hant Development, a.s. - "Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica etapa č. 7 - IBV 4. etapa - SO 05-STL distribučný plynovod a STL pripojovacie plynovody, SO 06 - distribučné rozvody NN a NN prípojky, SO 07 - verejné osvetlenie" - stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Dátum: 8. 7. 2020

Hant Development, a.s. - "Obytná zóna Štvrte v jazernom poli - verejné osvetlenie" - oznámenie o začatí/pokračovaní stavebného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 7. 7. 2020

Západoslovenská distribučná a.s. - "SA - Skalica, SO.NNk - Zlodejovce" - oznámenie o pokračovaní územného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 6. 7. 2020

Západoslovenská distribučná a.s. - „SA_ A1_Hájik-Skalica, 3.úsek, SOK, VNV" - územné rozhodnutie

Verejná vyhláška

Dátum: 6. 7. 2020

Orange Slovensko, a.s. - "D_SI_Štvrte v jazernom poli“ - rozhodnutie o prerušení územného konania

Verejná vyhláška

Dátum: 20. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - žiadosť o stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 5. 2020

HANT Development, a.s. - "OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA etapa č.7 - IBV 4. etapa" - žiadosť o stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 9. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 9. 2019

Grafobal a.s. - žiadosť o stavebné povolenie - Rozšírenie výrobnej haly Z 02

Verejná vyhláška

Dátum: 24. 4. 2019

Pri Mlyne 4, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 4, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00