Skalica

Stavebný úrad - oznamy

stavebné povolenie" Prestavba a prístavba vinohradníckeho domčeka"
stavebník Ing. Vyskoč Michal tu k stiahnutiu (577.39 kB)

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE o prerušení kolaudačného konania

Dátum: 29. 7. 2022

ROZHODNUTIE o prerušení kolaudačného konania - výzva na odstránenie závad na stavbu "SA Skalica, Obytná zóna IBV ZIP - Elektroenergetika" - "časť stavby Trafostanica, VN prípojka, NN distribučný rozvod" pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 361 518

Oznam o začatí konania - o zmene stavby pred dokončením

Dátum: 9. 5. 2022

Stavebník: HANT Development, a.s.
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 – 4BD"
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-stvrte-v-jazernom-poli-etapa-c-6-4-bd

Verejná vyhláška

Dátum: 25. 2. 2022

Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na stavbu "SA Skalica Zlatnícka, VN269, VNK, TS, NNK" pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Verejná vyhláška

Dátum: 22. 2. 2022

stavebné povolenie" Prestavba a prístavba vinohradníckeho domčeka" stavebník Ing. Vyskoč Michal

Verejná vyhláška

Dátum: 26. 8. 2021

Mesto Gbely - IBV Gbely - Kúcanka - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 2. 12. 2020

Reality SI, a.s. - SKALICA - OBYTNÁ ZÓNA IBV KRIVÉ KÚTY - III. ETAPA - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 5. 2020

Pri Mlyne 2, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 1, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 5. 2020

Pri Mlyne 2, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 2, komunikácia a spevnené plochy - Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00