Skalica

Činnosť

Oddelenie turistickej informačnej kancelárie sa člení na referentské miesta:

a) vedúci oddelenia – manažment cestovného ruchu
b) referent ekonomiky TIK
c) referent pre predajňu TIK

Pôsobnosť oddelenia:

 • služby účastníkom cestovného ruchu a miestnemu obyvateľstvu,
 • vyhľadávanie potencionálneho účastníka cestovného ruchu,
 • ponúknutie účastníkovi cestovného ruchu široký sortiment doplnkových služieb,
 • spracovanie itinerárov a programov, vytváranie a ponúkanie produktov cestovného ruchu,,
 • informácie v cestovnom ruchu pre turistov, podnikateľov, študentov,
 • zber databázových údajov – informácií, ich kumuláciu, spracovanie a sprostredkovanie,
 • prezentáciu a propagáciu mesta,
 • pultový predaj a poskytovanie propagačných materiálov, suveníry, mapy,
 • sprievodcovské služby a sprístupnenie pamiatok,
 • informovanie miestnych obyvateľov o možnostiach rekreácie, využitia voľného času v meste, v oblasti a kdekoľvek v SR,
 • rozvoj cestovného ruchu v meste,
 • rezervačný systém a predpredaj vstupeniek na mestské kultúrne podujatia,
 • organizovanie výletov a zájazdov pre miestnych obyvateľov,
 • spracovanie podkladov pre tlačené, audiovizuálne a ďalšie propagačné materiály,
 • organizovanie propagácie mesta na rôznych veľtrhoch cestovného ruchu,
 • spracovanie článkov do odborných časopisov v oblasti cestovného ruchu,
 • spracovanie textov na webovú stránku mesta v oblasti cestovného ruchu,
 • propagáciu,
 • spracovávanie informácií o aktivitách v regióne v oblasti kultúry, projektov, cestovného ruchu,
 • spracovávanie grafických návrhov, propagačných materiálov, info – tabúľ, letákov,
 • tlač letákov, mesačných prehľadov, brožúr, bulletinov, plagátov, pútačov,
 • správu výlepných plôch a výlep plagátov,
 • inzertnú službu pre Skalickú televíziu,
 • analýzu rozvoja cestovného ruchu,
 • stratégiu rozvoja cestovného ruchu,
 • koordináciu úloh pri zabezpečovaní rozvoja a cestovného ruchu,
 • predkladanie návrhov na rozvoj cestovného ruchu a rozšírenie služieb pre návštevníkov mesta,
 • organizovanie podujatí, ktoré majú vplyv na rozvoj cestovného ruchu,
 • stimulovanie podnikateľov na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30