Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 28. 11. 2022

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku. Na základe schváleného rozpočtu sme boli limitovaní finančnými prostriedkami, ktoré nám stačili na zabezpečenie  Vianočných trhov len počas jedného víkendu. Prvý adventný víkend mal voľný aj organizátor trhov. Od 3.12.do 31.12.2022 bude na Námestí slobody zabezpečený stánok s občerstvením.  Zároveň Vás pozývame na ďalšie podujatia organizované  mestom Skalica ako adventné koncerty: 4. 12. Advent so ZUŠ Dr. J. Blaha, 11. 12. CANTAMUS DOMINO a 17.12. Zvonky dobré zprávy. Deti sa môžu tešiť na Mikuláša, ktorý zavíta  6. 12. do jezuitského kostola, 12. 12. pripravujeme Vianočnú prehliadku pamiatok a 14. 12. Vianočné hand-made trhy na Radnici a v Mestskej knižnici, na ktoré Vás srdečné pozývame.

Ing. Renáta Medňanská, 30. 11. 2022
Dátum vloženia: 21. 11. 2022

Dobrý deň,

v krátkodobom výhľade je rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na ul. Meňhartka, Mierová, Bulharská plánovaná. Nakoľko sa jedná o pomerne veľkú investíciu, jej realizácia bude závisieť od finančnej situácie v nasledujúcich rokoch. V čo najkratšom období sa budeme snažiť zapracovať návrh na realizáciu  do rozpočtu mesta.
 

Ing. Jozef Hlavatý, 22. 11. 2022
Dátum vloženia: 15. 11. 2022

Pekný deň,
zo strany prevádzkovateľa (základné identifikačné údaje subjektu) treba poslať na mesto Skalica oznámenie o ukončení prevádzky na adrese .........., s uvedením termínu ukončenia.

Ing. Emil Vajla, 16. 11. 2022
Dátum vloženia: 10. 11. 2022

Dobrý deň,

preverovali sme podnet ohľadom osvetlenia uličky spájajúcej ulice Veľkomoravská a Zlatnícka. Na danom verejnom osvetlení sa nachádza viacero porúch kábla na vedení v zemi. Podľa stanoviska technika by bolo vhodné kábel vymeniť. Momentálne pracujeme na vhodnom riešení, ktoré by minimalizovalo obmedzenie používania chodníka na dlhšiu dobu.

S pozdravom

Ing. Igor Pollák, 14. 11. 2022
Dátum vloženia: 8. 11. 2022

Dobrý deň,

v tomto roku bola do rozpočtu mesta schválená rekonštrukcia povrchu komunikácie v strednej a hornej časti ulice Predmestie a časť ulice Nad predmestím,  ktoré sú v najhoršom technickom stave. Opravu chodníkov sa budeme snažiť zaradiť do rozpočtu v ďalšom období . 

Ing. Jozef Hlavatý, 9. 11. 2022
Dátum vloženia: 8. 11. 2022

Dobré ráno,
v súčasnosti nie je možné predpovedať, aká bude stratégia nového vedenia mesta, týkajúca sa parkovacej politiky v meste Skalica.
Po predstavení ďalšieho smerovania v tejto oblasti bude možné zodpovedať na tieto a podobné otázky.

 

Ing. Roman Bohun, 9. 11. 2022
Dátum vloženia: 20. 10. 2022

Dobrý deň,

situáciu a šírku chodníka v tomto úseku prehodnotíme a vyriešime v najbližších dňoch. 

 

Ing. Jozef Hlavatý, 21. 10. 2022
Dátum vloženia: 14. 10. 2022

Dobrý deň,

prosím upresniť, či to bolo na stavbe bytového domu alebo obchodného centra. Po doplnení informácie stavebný úrad  preverí situáciu ( kontrola podmienok stavebného povolenia, atď.......).

V prípade, že sa bude rušenie nočného kľudu opakovať, je nutné zavolať hliadku Mestskej polície.
 

Ing. Jozef Hlavatý, Ing. Jana Kucharičová, 18. 10. 2022
Dátum vloženia: 14. 10. 2022

Dobrý deň,

prebieha oprava VO v tejto lokalite.

Ing. Igor Pollák, 17. 10. 2022
Dátum vloženia: 9. 10. 2022

Dobrý deň pán Tokoš,

k prvej časti otázky by som odpovedal:
- áno, deti sa môžu hrať na chodníku, nakoľko chodník je verejným priestranstvom a je slobodne prístupný pre každého bez obmedzenia.


K druhej časti časti otázky uvádzam, že deti vždy džavotali a pri hre pokrikovali. Pokiaľ si myslíte, že hluk spôsobovaný deťmi je neúmerný a presahujúci povolené normy (normy sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z.), je potrebné sa obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici. Uvedený úrad môže zmerať hodnoty hluku pri Vašom rodinnom dome, ktorý spôsobujú deti pri hre.

Čo sa týka neporiadku, neuviedli ste, o čo presne ide. Ak by napríklad nechávali po sebe nejaké vrecúška z cukríkov a pod., ide o priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch a uvedený oznam urobený vo chvíli "robenia neporiadku" by sme mohli ako MsP riešiť.

 

Na druhej strane by bolo možno vhodnejšie, ak by ste deti napomenuli. Nemyslím si, že hranie sa detí by mala riešiť mestská polícia.

Mgr. Ferdinand Mach, 11. 10. 2022

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00