Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 25. 3. 2023

Dobrý deň.

Váš problém rušenie hlukom „ vyspevujúcich vtákov " na ktorý upozorňujete treba riešiť v zmysle domového poriadku príslušného bytového domu, prípadne riešiť ako susedský spor.

Ing. Katarína Švorcová

Oddelenie výstavby a životného prostredia

29. 3. 2023
Dátum vloženia: 24. 3. 2023

Dobrý deň.

Práce na realizácii projektu Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica,  vrátane parkovisk na ul. Hviezdoslavova by mali byť dokončené do konca mesiaca apríl.

Ing. Jozef Hlavatý, 27. 3. 2023
Dátum vloženia: 26. 2. 2023

Dobrý deň.

MHKM Skalica funguje už takmer osem rokov a za ten čas si prešiel určitým vývojom vo viacerých oblastiach. Dotýka sa to aj hráčskej základne, kedy dnes evidujeme úbytok žiakov v niektorých kategóriach a to v takej miere, že musíme dopĺňať počty o hráčov, ktorí zo Skalice nepochádzajú. Váš podnet o tom, či niektorí z nich boli uprednostňovaní, osobne preverím.

Mgr. Juraj Chovanec
riaditeľ MHKM Skalica, n.o.

22. 3. 2023
Dátum vloženia: 13. 3. 2023

Dobrý deň, 

v priebehu budúceho týždňa (t.j. 12 týždeň) Vám budú kompostovateľné vrecká na kuchynský odpad dodané.
 

Ing. Ján Špaček, 16. 3. 2023
Dátum vloženia: 15. 3. 2023

Dobrý deň,

mesto Skalica v zmysle platného VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neposkytuje ZŤP občanom úľavu na poplatku.

Ľubica šebová, ekonomické oddelenie, 16. 3. 2023
Dátum vloženia: 10. 3. 2023

Poruchu sme zaevidovali do plánu opráv.

S pozdravom

Ing. Pollák

14. 3. 2023
Dátum vloženia: 8. 3. 2023

Dobrý deň,

na vami hlásenej poruche pracujeme, opravu musíme prispôsobiť
dostupnosti vozidla s plošinou. Podľa dostupných informácií by sa mala
oprava realizovať dnes alebo zajtra,  ak to dovolí počasie.
 

Ing. Igor Pollák, 9. 3. 2023
Dátum vloženia: 4. 3. 2023

Dobrý deň, v sobotu prebiehal majstrovský zápas najvyššej súťaže na
Slovensku a tento zápas bol aj televízny, tak preto bolo v zmysle
nariadení SFZ a tiež delegáta zápasu povinné svietiť už od začiatku
zápasu to je 16.30 hod.
 

Ing. Igor Pollák, 8. 3. 2023
Dátum vloženia: 3. 3. 2023

Dobrý deň.

Majiteľ domu bol už upozornený. V najbližších týždňoch by malo dôjsť k zabezpečeniu alebo asanácii objektu. 
 

Ing. Jozef Hlavatý, 7. 3. 2023
Dátum vloženia: 1. 3. 2023

Nové oplotenia kontajnerov sa postupne uzamykajú. Predpokladáme, že  oplotenia kontajnerov  na ul. Dr. Clementisa budú po montáži zámkov a prevzatí čipov uzamykateľné najneskôr do 15.04.2023.

Ing. Jozef Hlavatý, 2. 3. 2023

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00