Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 27. 11. 2019

Dobrý deň,

mesto Skalica uvažovalo o zapojení sa do výzvy vyhlásenej v mesiaci júl 2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá administrovala výzvu  v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Maximálna výška dotácie bola v tejto výzve stanovená na 5 000,- EUR. Na základe toho, že v danej cenovej hladine by nebolo možné obstarať nabíjaciu stanicu s dostatočne rýchlym nabíjaním, rozhodlo sa Mesto Skalica do tejto výzvy nezapojiť. Určite budeme aj naďalej monitorovať možnosti dotácií na obdobný účel. Čo sa týka predošlej odpovede na Vašu otázku, bola formulovaná odborom výstavby, ktorý nemá v kompetencii monitoring dotačných výziev na získanie externých finančných zdrojov.

Ing. Michal Čunderlík - vedúci ORM, 11. 12. 2019
Dátum vloženia: 27. 11. 2019

Dobrý deň,

situáciu s parkovaním dodávkových vozidiel monitorujeme v celom meste. Určite sa uvažuje o vyhradení i ostatných verejných parkovísk pre osobné motorové vozidlá, nakoľko tiež zdieľame Váš názor, že dodávky by mali parkovať vo firmách. Určite budeme riešiť i parkoviská na ulici L. Svobodu

kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 11. 12. 2019
Dátum vloženia: 27. 11. 2019

Dobrý deň,

v čase, ked je CVČ otvorené, je kedykoľvek možné prísť do centra dieťa prebaliť, poprípade nadojčiť.

 

PaedDr. Dagmar Juzková - riaditeľka CVČ, 28. 11. 2019
Dátum vloženia: 12. 11. 2019

Dobrý deň,

mestská polícia kontaktovala vlastníka dodávky, ktorá je odstavená na prístupovej ceste na Krivé kúty. Majiteľ dodávku pripravoval na STK, takže zatiaľ sa nejedná o vrak vozidla podľa platnej legislatívy. Je pravdou, že tu trvalo zaparkované vozidlá bránia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z tohoto dôvodu Mestská polícia Skalica bude cestou referenta pre dopravu Oddelenia výstavby iniciovať podanie žiadosti na schválenie umiestnenia dopravných značiek B 29 "Zákaz státia" v tomto úseku. Žiadosť bude zaslaná príslušnému dopravnému inžinierovi  OR PZ Skalica. Pevne verím, že žiadosť bude kladne vybavená a týmto prispejeme k bezpečnosti v tomto úseku mesta.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník MsP Skalica, 26. 11. 2019
Dátum vloženia: 20. 11. 2019

Dobrý deň,

mestská polícia kontaktovala vlastníka dodávky, ktorá je odstavená na prístupovej ceste na Krivé kúty. Majiteľ dodávku pripravoval na STK, takže zatiaľ sa nejedná o vrak vozidla podľa platnej legislatívy. Je pravdou, že tu trvalo zaparkované vozidlá bránia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z tohoto dôvodu Mestská polícia Skalica bude cestou referenta pre dopravu Oddelenia výstavby iniciovať podanie žiadosti na schválenie umiestnenia dopravných značiek B 29 "Zákaz státia" v tomto úseku. Žiadosť bude zaslaná príslušnému dopravnému inžinierovi  OR PZ Skalica. Pevne verím, že žiadosť bude kladne vybavená a týmto prispejeme k bezpečnosti v tomto úseku mesta.

Ďakujeme za Váš podnet

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník MsP Skalica, 26. 11. 2019
Dátum vloženia: 21. 11. 2019

Dobrý deň,

podnet preveríme a zašleme na mesto Skalica stanovisko. Termín cca 10.12.2019.

konateľ SMM, 26. 11. 2019
Dátum vloženia: 5. 9. 2019

Dobrý deň,

Na ul. Pelíškova bolo osadené dopravné značenie obmedzujúce parkovanie nákladných vozdiel. Dodržiavanie zákazu bude kontrolované príslušníkmi MsP štátnej polície. Rekonštrukcia ďalšej časti chodníkov na ul. Pelíškova bude realizovaná po schválení investície do rozpočtu mestským zastupiteľstvom v nasledujúcom období.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 9. 9. 2019

Dobrý deň,

na rekonštrukciu komunikácie - realizáciu nového povrchu je potrebné vyčleniť a schváliť v rozpočte potrebné finančné prostriedky. Po vyčíslení potrebných nákladov navrhneme investíciu do rozpočtu v najbližšom možnom termíne.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň,

Mesto Skalica nepožiadalo o vybudovanie nabíjačky pre automobily, nakoľko nemá v tomto smere oprávnenie na podnikanie. V súčastnosti je vybudovaná nabíjacia stanica v areáli hotela sv. Ludmila a Mesto Skalica má ponuku od firmy na umiestnenie ďalších nabíjacích staníc. Po preverení technických možností - napojenia na el. sieť a nájdení vhodných lokalít môže firma nabíjacie stanice vybudovať. Mesto Skalica určite víta a podporí podobné aktivity.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň,

údržbu verejného priestranstva, najmä kosenie trávnatých plôch zabezpečuje SMM s. r. o. prostredníctvom svojich pracovníkov alebo subdodávateľov. Za iniciatívu pri skrášľovaní okolia bytových domov sme vďační, ďakujeme, no podobné aktivity je potrebné prostredníctvom dôverníka alebo správcu /SKAL-CO/ nahlásiť, aby firma vedela, že má tieto úpravy rešpektovať. Poškodenie bolo pravdepodobne spôsobené neoznačením a nenahlásením týchto úprav. Za iniciatívu aj tak ďakujeme a prosíme podobné aktivity oznamovať a odsúhlasovať so správcom pozemku SMM s. r. o. resp. pracovníkmi MsÚ. Za nedorozumenie sa ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00