Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 1. 7. 2019

Dobrý deň, vo všeobecnosti je nutné na všetkých cestách v meste dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, je potrebná veľká opatrnosť a predvídavosť. Počet vozidiel sa neustále zväčšuje. Nie všetky situácie sa dajú riešiť dopravnými značkami, alebo inými technickými prostriedkami a nie všetci vodiči sú ohľaduplní a dodržujú dopravné predpisy. V tejto križovatke je potrebná maximálna opatrnosť a pri odbočovaní z ulice Pod kalváriou na ul. Meňhartka zastaviť v priestore, kde je už dobrý výhľad na vozidlá prichádzajúce z ul. Vally. V súčasnosti sa s osadením dopravného zrkadla v tejto križovatke zatiaľ neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Dátum vloženia: 2. 7. 2019

Dobrý deň, na sídlisku Trávniky /ul. Záhradná, Pelíškova/ je dopravným inšpektorátom už odsúhlasené dopravné značenie obmedzujúce státie dodávkových vozidiel. Dopravné značenie je objednané a malo by byť osadené v priebehu niekoľkých týždňov. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Dátum vloženia: 5. 6. 2019

Dobrý deň, s výmenou a doplnením piesku do pieskovísk na sídliskách sa začalo, práce budú realizované do konca mesiaca jún. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 19. 6. 2019
Dátum vloženia: 7. 6. 2019

Dobrý deň, v lokalite Jazerné pole Mesto Skalica nevlastní vhodný pozemok, na ktorom by sa dalo realizovať detské íhrisko. Bude potrebné nájsť vhodný pozemok od súkromného vlastníka odkúpiť a vybudovať v lokalite detské íhrisko. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 19. 6. 2019
Dátum vloženia: 10. 6. 2019

Mesto Skalica už požiadalo o stanovisko k určeniu dopravného značenia Okresný dopravný inšpektorát. Po vybavení potrebnej legislatívy bude na časti daného úseku osadená dopravná značka Zákaz státia.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, 19. 6. 2019
Dátum vloženia: 12. 6. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, preveríme situáciu a vykonáme nápravu. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o., 19. 6. 2019
Dátum vloženia: 9. 6. 2019

Dobrý deň, úprava pieskovísk, doplnenie a výmena piesku sa začína v týchto dňoch. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o., 11. 6. 2019
Dátum vloženia: 17. 5. 2019

Dobrý deň, zelené plochy v meste sú rozdelené na sektory, v ktorých sa vykonáva údržba zelene. V uliciach u rodinných domov sú takéto sektory len na rohoch ulíc, kde mesto kosí dlhšiu stranu popri domoch. Podobná siutácia je aj v lokalite na ulici Suchý riadok. V prípade, že mesto rozhodne o zmene tejto filozofie, zmeníme rozsah kosenia v zmysle tejto zmeny. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o., 7. 6. 2019
Dátum vloženia: 2. 6. 2019

Dobrý deň, na väčšiu opravu, prípade rozšírenie komunikácie na ul. Psíky je nutné zapracovať do rozpočtu Mesta Skalica potrebné finančné prostriedky. V rozpočte na rok 2019 nie sú finančné prostriedky na rekonštrukciu cesty na ul. Psíky schválené. Situáciu sa budeme snažiť dočasne riešiť opravou najkritickejších miest. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 7. 6. 2019
Dátum vloženia: 3. 6. 2019

Dobrý deň, na ul. Koreszkova je v súčasnosti max dovolená rýchlosť 50 km/h, je to ulica patriaca k hlavným dopravným tepnám mesta. Na povinnosť dodržiavať rýchlosť v obci upozorňuje aj informatívny radar pri križovatke s Duklianskou ulicou (vstup do mesta od Mokrého Hája). Každý vodič musí prispôsobiť svoju jazdu dopravnému značeniu, ako aj aktuálnej dopravnej situácii na ulici. Priechody pre chodcov sú vo večerných a nočných hodinách nasvietené intenzívnym osvetlením, úpravy nasvietenia boli realizované v roku 2017. Na danej ulici dopravný inšpektorát neodporúča zníženie rýchlosti. Na tomto úseku ulice ako i v iných častiach mesta Skalica vykonáva dopravná polícia nepravidelné kontrolné merania rýchlosti, v čom bude i naďalej pokračovať. 

Ing. Lenka Nogová - oddelenie výstavby, 5. 6. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00