Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 31. 10. 2019

Dobrý deň,

aktuálnu situáciu preveríme, zhodnotíme a navrhneme riešenie.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 8. 11. 2019

Dobrý deň,

chodník na Bajanovej ulici je už opravený - na základe výzvy realizátor rozkopávky zjednal nápravu.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 18. 10. 2019

Dobrý deň,

sveteľné čidlo bolo v ymenené za stále svetlo, ktorého zažínanie bude zabezpečovať zamestnanec školy. Škola však nezodpovedá za prípadné zhasínanie svetla žiakmi.

Marek Gula- riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica, 6. 11. 2019
Dátum vloženia: 3. 11. 2019

Dobrý deň,

čerešne budú v najtmavšom mieste (v mieste vjazdu do garáží) po uvoľnení kapacít orezané.

Ing. Katarína Švorcová - oddelenie výstavby, 6. 11. 2019
Dátum vloženia: 4. 11. 2019

Dobrý deň,

súčasný trh poskytuje množstvo aplikácií na komunikáciu medzi samosprávou a občanmi. Aktuálne mesto Skalica zapracováva komplexnejší a plne funkčný komunikačný nástroj, ktorého súčasťou bude aj zadávanie podnetov občanmi (podobne ako v "odkaze pre starostu"). Predpokladané predstavenie služby verejnosti je v pláne v prvej polovici roku 2020.

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 6. 11. 2019
Dátum vloženia: 4. 9. 2019

Dobrý deň,

v rámci projektu obnova vnútrobloku na ul. Mallého sa plánuje obnova chodníkov, spevnených plôch a vybudovanie ihriska pri MŠ Hviezdoslavova. V obnove vnútroblokov a výstavbe ihrísk budeme v rámci finančných možností pokračovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 10. 2019
Dátum vloženia: 11. 9. 2019

Dobrý deň,

zákaz státia na ul. Vally bol realizovaný na odporúčanie Odboru dopravnej inšpekcie Skalica z dôvodu zvýšenia bezpečnosti najmä v ranných hodinách, kedy deti často vybiehali spoza parkujúcich áut, čím vznikali veľmi nebezpečné situácie. Zastavenie vozidiel je možné pozdĺž areálu ZŠ Strážnická, odkiaľ deti prejdú bezpečne po chodníku priamo do areálu školy. V mesiaci október budú na ul. Na skale realizované nové 4 parkovacie miesta.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 24. 9. 2019
Dátum vloženia: 22. 9. 2019

Dobrý deň,

Situácia na ul. Karvašova je pomerne zložitá - všetky okolité pozemky sú v majetku fyzických alebo právnických osôb. Mesto Skalica vlastí len pozemky pod a v bezprostrednom okolí bytových domov. Hľadáme možnosti umiestnenia a realizácie malého detského ihriska v rámci sídliska, prípadne vykúpiť niektorý z priľahlých pozemkov. Návrh na realizáciu ihriska predložíme na zapracovanie do budúcoročného rozpočtu. V rámci budúceho roka tu budeme taktiež realizovať výsadbu stromov. Aktivitu obyvateľov sídliska vítame.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 10. 2019
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň, 

predmetná nelegálna skládka bude odstránená v termíne do 22.10.2019.

Ján Špaček-oddelenie výstavby, 18. 10. 2019
Dátum vloženia: 14. 10. 2019

Dobrý deň,

o uvedenom probléme vieme a riešime ho. V danej lokalite je porucha na káblovom vedení v zemi, ktorú sa zatiaľ nepodarilo identifikovať, nakoľko sa objavuje sporadicky a len pri daždivom počasí. Poprosíme o trpezlivosť. Budeme sa snažiť o čo najrýchlejšie možné vyriešenie. 

Ďakujeme za pochopenie

Katarína Chovancová - referent VPP, 15. 10. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00