Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok 
Autor: Zelmira Machackova

Dobrý deň, dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Rastislavova - Široká bude umiestnené po odsúhlasení a vydaní príslušného rozhodnutia dopravným inšpektorátom. Dopravné zrkadlo je objednané a malo by byť osadené v priebehu niekoľkých týždňov. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 11. 7. 2019
Autor: Zvarikovamarta

Dobrý deň, Skalický potok vlastní a spravuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky. Uvedený problém sme konzultovali s majiteľom a správcom toku, zástupcami BVS a.s. Bratislava, ktorá spravuje kanalizáciu. Nakoľko situácia sa už viackrát opakovala, požiadali sme o riešenie aj Inšpekciu životného prostredia. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Autor: PeterJakab

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Mestská polícia Skalica dôrazne a písomne upozorní zodpovednú osobu Volejbalového klubu Skalica, na dodržiavanie nočného kľudu. Pokiaľ by sa situácia opakovala, v čase rušenia volajte bezplatnú linku 159, policajti MsP vec vyriešia podľa platného zákona.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 9. 7. 2019
Autor: Dominika

Dobrý deň, vo všeobecnosti je nutné na všetkých cestách v meste dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, je potrebná veľká opatrnosť a predvídavosť. Počet vozidiel sa neustále zväčšuje. Nie všetky situácie sa dajú riešiť dopravnými značkami, alebo inými technickými prostriedkami a nie všetci vodiči sú ohľaduplní a dodržujú dopravné predpisy. V tejto križovatke je potrebná maximálna opatrnosť a pri odbočovaní z ulice Pod kalváriou na ul. Meňhartka zastaviť v priestore, kde je už dobrý výhľad na vozidlá prichádzajúce z ul. Vally. V súčasnosti sa s osadením dopravného zrkadla v tejto križovatke zatiaľ neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Autor: Martin

Dobrý deň, na sídlisku Trávniky /ul. Záhradná, Pelíškova/ je dopravným inšpektorátom už odsúhlasené dopravné značenie obmedzujúce státie dodávkových vozidiel. Dopravné značenie je objednané a malo by byť osadené v priebehu niekoľkých týždňov. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Autor: ZuzanaPerbeck

Dobrý deň, s výmenou a doplnením piesku do pieskovísk na sídliskách sa začalo, práce budú realizované do konca mesiaca jún. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 19. 6. 2019
Autor: EvaJanekov

Dobrý deň, v lokalite Jazerné pole Mesto Skalica nevlastní vhodný pozemok, na ktorom by sa dalo realizovať detské íhrisko. Bude potrebné nájsť vhodný pozemok od súkromného vlastníka odkúpiť a vybudovať v lokalite detské íhrisko. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 19. 6. 2019
Autor: Tomas

Mesto Skalica už požiadalo o stanovisko k určeniu dopravného značenia Okresný dopravný inšpektorát. Po vybavení potrebnej legislatívy bude na časti daného úseku osadená dopravná značka Zákaz státia.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, 19. 6. 2019
Autor: Jozef

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, preveríme situáciu a vykonáme nápravu. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o., 19. 6. 2019
Autor: TomS

Dobrý deň, úprava pieskovísk, doplnenie a výmena piesku sa začína v týchto dňoch. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o., 11. 6. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00