Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ma zdravý človek dohromady prstov na jednej ruke 
Autor: Marta

Pekný deň, Mesto Skalica nemá v súčasnej dobe na predaj žiadne stavebné pozemky. 

Ing. Emil Vajla - vedúci majetkového oddelenia, 2. 5. 2019
Autor: M

Po zbúraní rozostavanej ZŠ sa určitý čas hľadal záujemca o využitie tohoto pozemku,  napr. na vybudovanie občianskej vybavenosti sídliska /obchod, služby/, no záujemca sa nenašiel. Z dôvodu nedostatku parkovacích miest bolo následne vybudované štrkové parkovisko,  V najbližšom období sa bude realizovať výsadba zelene - cca 50 stromov v priestore medzi Zlatníckym potokom a areálom zbúranej ZŠ. O využití samotného priestoru - zastavanej plochy  bývalého objektu školy ešte nebolo rozhodnuté.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 3. 4. 2019
Autor: Ela

Cesta I/51 Holíč - Hodonín je v  správe Slovenskej správy ciest Bratislava,  ktorá bude v prípade jej uzávierky počas rekonštrukcie mosta zabezpečovať príslušné dopravné značenie. 
Mesto Skalica po oznámení termínov uzávierky od správcu komunikácie zabezpečí informovanosť obyvateľov mesta všetkými dostupnými prostriedkami. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 3. 4. 2019
Autor: Beno

Dobrý deň, komplexná oprava chodníka na ul. Športová zatiaľ nie je v pláne investícii na tento rok navrhnutá. Opravu najväčších nerovností a výtlkov je možné realizovať lokálnym vyspravením. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Autor: Lucia

Dobrý deň, 
oprava ulice Predmestie nie je navrhnutá v pláne investícií na tento rok. Na ulici sa realizuje ešte niekoľko rekonštrukcíí domov ako aj nová výstavba /v hornej časti/, preto bude komplexná rekonštrukcia cesty navrhnutá  v niektorom z nasledujúcich rokov. Nevyhnutné lokálne opravy a výtlky sa budú realizovať priebežne podľa potreby.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Autor: Slavomír Rehák

Dobrý deň,
Stará cesta do Sudoměříc /cesta III/1130/ je v majetku VUC Trnava a správe  Správy ciest VÚC TTSK. Mesto Skalica už niekoľko rokov žiada o jej opravu, pre jej nevyhovujúci stav. Rekonštrukciu cesty budeme u majiteľa komunikácie - VÚC Trnava urgovať aj v tomto roku.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Autor: Michaela

Mesto Skalica bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu s názvom "Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého". V súčasnosti stále prebieha proces verejného obstarávania, ktoré muselo byť vyhlásené druhý krát pre nedostatok prihlásených uchádzačov do súťaže. Súčasťou predmetného projektu je okrem obnovy chodníkov a zelene aj obnova detských ihrísk v tomto vnútrobloku.
 

Ing. Michal Čunderlík - vedúci oddelenia strategického rozvoja, 2. 4. 2019
Autor: Peter Filip

Dobrý deň, oprava ulice Pri potoku je zahrnutá v rozpočte na rok 2019 a bude sa v tomto roku realizovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja miesta, 15. 3. 2019
Autor: Ján Podhradský

Dobrý deň, uvedená skutočnosť bola nahlásená správcovi verejného osvetlenia - SMM, s.r.o., ktorá zváži spôsob prípadnej opravy stožiara VO.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019
Autor: Jakub Hornáček

Dobrý deň, rozkopávka BVS a.s. - oprava napojenia prípojky na kanalizáciu na ul. Duklianska bola ukončená a žiadateľ bol vyzvaný, aby do konca marca opravil aj priľahlý chodník. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple