Skalica

Anna Mierna: Nebudem podporovať porušovanie zákona

Tlačová správa Mesta Skalica, 31.07.2020

Primátorka mesta Skalica Anna Mierna nepodpísala uznesenie Mestského zastupiteľstva v Skalici č.57/2020 zo dňa 22.07.2020, ktoré odporúča ako prvé prijať  prevádzkový poriadok pre rekreačnú oblasť a potom zrušiť Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Skalica  č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina.

„ Ako primátorka mesta nemôžem podporovať nesúlad nariadenia so zákonom.  Som presvedčená, že odporuje zákonu. Na vydanie prevádzkového poriadku v rekreačnej oblasti, ktorým by ukladali povinnosti, alebo obmedzoval práva fyzických a právnických osôb jednoducho nemáme kompetenciu,“ skonštatovala primátorka mesta.

Návštevníkom uvedenej rekreačnej oblasti prirodzene záleží na jej ochrane. Preto nie je potrebné si ju vynucovať osobitnou právnou normou nad rámec zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

„ Som presvedčená, že zákonná úprava je komplexná, primeraná a postačujúca a každá iná úprava má byť prijímaná len v prípade identifikovania nevyhnutnej potreby regulácie, “ doplnila Anna Mierna, primátorka mesta Skalica.   

Dátum vloženia: 31. 7. 2020 12:13
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2020 12:15
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00