Skalica

Deň bielej palice

v piatok, 14. októbra 2016

banner


Aby nebola biela palica v doprave strašiakom

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si už 7. ročníkom tradičnej dopravno-preventívnej akcie pripomenie Svetový deň bielej palice. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Ten, kto spoza volantu vidí na priechode chodca s bielou palicou v ruke po prvý raz, často príde do rozpakov. Chcel by dodržať predpisy, no pohybom nevidiaceho často nerozumie a nie vždy vie, ako správne zareagovať, ako dať najavo, že ho na priechode zaregistroval, a ako ho upozorniť, že môže prejsť na druhú stranu. Trúbiť? Gestikulovať? Blikať svetlami? Trikrát nie! Trúbenie je vnímané ako výstraha pred potenciálnym nebezpečenstvom a gestikuláciu či blikanie nevidiaci, pochopiteľne, nevidí.

Ako na to poučí Deň bielej palice 2016 v piatok, 14. októbra. A o čo presne pôjde? V 53 mestách na celkovo 60 priechodoch pre chodcov budú aktívni používatelia bielej palice signalizovať svoj úmysel prejsť na opačnú stranu cesty, dobrovoľníci zaznamenávať ohľaduplnosť vodičov a policajné hliadky, stojace niekoľko desiatok metrov za priechodom, poučia vodičov, ktorí nevidiacemu chodcovi nedajú prednosť, o priestupku. Vzhľadom na výchovný charakter akcie však nebudú v tento deň udeľovať pokuty. Zoznam konkrétnych priechodov pre chodcov i výsledky akcie budú zverejnené na internetovej stránke www.unss.sk.

ÚNSS pripravila v lete 2016 edukačný videofilm s ukážkami signalizácie orientačnou (dlhou), signalizačnou (krátkou) a opornou bielou palicou. Primárne je určený autoškolám ako výučbový materiál pre budúcich vodičov, video však môže byť užitočné aj pre tých skúsenejších. Všetkým je k dispozícii na stránke ÚNSS v chlieviku Publikácie/Videosúbory pod názvom Bezpečne na cestách s bielou palicou.

 

A kde sa vôbec biela palica vzala?

Za týmto dodnes najspoľahlivejším nástrojom na orientáciu nevidiacich, ktorý neprekonala nijaká elektronická pomôcka, stojí Francúzka Guilly d'Herbemontová. Táto nenápadná žena napriek tomu, že sa v tom čase pre dámu jej spoločenského postavenia vôbec nepatrilo, aby sa na uliciach s nevidiacimi verejne stýkala (jedinou prípustnou pomocou, ktorou si niektoré dámy z vysokej parížskej spoločnosti krátili dlhú chvíľu, bolo prepisovanie kníh do Braillovho písma) občas prevádzala parížskych nevidiacich cez križovatky ulíc. A práve osobná skúsenosť ju v roku 1930 priviedla k úvahám o tom, ako eliminovať riziko úrazu a závislosť na iných. Vymyslela teda ochranný a identifikačný znak nevidiacich v dopravnom ruchu. Inšpiráciou sa jej stali biele palice, ktorými policajti riadili dopravu na parížskych križovatkách. V priebehu niekoľkých rokov sa biela palica rozšírila do mnohých krajín a napokon bola Svetovou radou pre blaho slepcov odporúčaná všetkým vládam ako oficiálny znak nevidiacich. Jej význam a dôležitosť si pripomíname od roku 1964, kedy Svetová únia nevidiacich (WBU) vyhlásila 15. október za Svetový deň bielej palice. 

Dátum vloženia: 11. 10. 2016 7:39
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 11. 2017 23:02

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple