Menu

Skalica

Deň Zeme

Mesto Skalica organizuje akciu s názvom „Vyčistime si Skalicu“, ktorú každoročne usporiadava k príležitosti Dňa Zeme.

Deň Zeme je ekologicky zameraný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Svojimi aktivitami výrazne zasahujeme do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás.

Ľudia menia štruktúru krajiny, likvidujú mokrade, lúky a ostatné biotopy, znečisťujú prírodu odpadom. Nielen počas Dňa Zeme by sme si mali uvedomiť dôležitosť svojho správania sa ku krajine. Každýz nás môže prispieť k tomu, aby životné prostredie nebolo zaťažované a aby planéta Zem zostala čo najdlhšie zachovaná pre ďalšie generácie.


Vyčitime si Skalicu

 

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Mesto Skalica sa tiež zapája do aktivít na podporu skvalitnenia životného prostredia a aj v tomto roku organizuje od 15. do 21. apríla 2024 akciu pod názvom „Vyčistime si Skalicu“.

Týmto si dovoľujeme osloviť občanov nášho mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov či firmy a požiadať ich, aby prispeli ku skrášleniu nášho mesta napr. vyčistením okolia svojich príbytkov, domov, bytoviek či areálov firiem (vyhrabávanie lístia, papierov, nečistôt). Vzniknutý odpad bude možné umiestniť do zberných nádob na zmesový odpad a vytriedené zložky ako papier a plasty do príslušných zberných nádob na triedený odpad.

I toto je jedna z možností ako sa spolupodieľať na skrášlení okolia a zároveň je dôkazom toho, že nám na čistote a životnom prostredí v Skalici naozaj
záleží.

V prípade záujmu zapojiť sa do tejto akcie vám budú poskytnuté vrecia a rukavice. Ich počet nahláste do 5. apríla 2024.

Bližšie informácie na oddelení výstavby a životného prostredia mestského úradu Skalica, Ing. Špaček tel.: + 421 6903 217, e-mail: spacek.jan@mesto.skalica.sk.

Dátum vloženia: 29. 3. 2024 15:06

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00