Skalica

Harmonogram odvozu objemného odpadu

Harmonogram odvozu objemného odpadu

V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na uloženie objemného odpadu. V každej lokalite bude pristavený

veľkoobjemový kontajner na objemný odpad, ako je napr. starý nábytok, umývadlá, koberce ... Je zakázané sem vhadzovať autobatérie, chladničky, práčky, chemikálie, obaly z olejov a farieb, žiarivky, výbojky …

Termíny pristavenia a odvozu veľkoobjemových kontajnerov sú stanovené podľa ulíc nasledovne:

- Pod Hájkom, Vajanského, Psíky, Starohorská

pristavený  15.04. -  na ulici Vajanského na asfaltovú plochu pred reštauráciou

odvoz 17.04.

 

- L. Svobodu

pristavený 15.04. – k betónovému plotu u kúpaliska oproti vchodu č. 9 na L. Svobodu

odvoz 17.04.

 

- Clementisa, Lúčky, Karvašova, Šrobárova,  Mallého (nepárne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova 

pristavený  20.04. – pri hromadných garážach na betónovej ploche oproti vchodu č. 11 na ulici Clementisa

odvoz 22.04.

 

-  SNP

pristavený 20.04. – na parkovisku pri SNP č. 21

odvoz  22.04.

 

- Trávniky, Šebestova, Horská  

pristavený 22.04. – na parkovisku na ul. Pelíškova č. 20

odvoz 24.04.

 

- Predmestie, Slnečná, Nad predmestím, Duklianska, Obrancov mieru, Bajanova, Dr. Valacha, Vinohradnícka, Stračinská

pristavený  22.04. – na križovatke ulíc Vinohradnícka a Nad Predmestím na zelenej ploche

odvoz 24.04.

 

- Potočná (horná časť), Jatočná, Nám. slobody, Ružová, Kollárova, Jednoradová, Mýtna,  Gorkého,  Kráľovská, Štefánikova, Krížna 

pristavený  27.04. – na betónovej ploche pri ul. Ružová č. 5

odvoz 29.04.

 

- Bernolákova, Štúrova, Jurkovičova, Hodonínska, Čulenova, Školská, sídlisko Mallého (párne čísla) 

pristavený 27.04. – na križovatke ulíc Jurkovičova a Čulenova

odvoz  29.04.,

 

-  Potočná (dolná časť),  Pivovarská,  Sasinkova,  Pod Kalváriou,  Nádražná,  Pod sklepami,   Blahova, Škarniclovská,  Lichardova,  Madvova,  Komenského,  Družstevná,  Za mestskou zďou, Podhradie, pplk. Pľjušťa, Železničná

pristavený 29.04. – na ul.  Za mestskou zďou

odvoz  30.04.

 

-  Vally, Doležalova, Jabloňová, Malinová, Agátová, Ku vodárni, Karmelitská, Mierová, Bulharská, Priečna, Pri  potoku, Suchý riadok, Široká, Vrchovského, Malé Trávniky, Na skale, Zápotočná, Krivé  kúty

pristavený  29.04.  – na ul. Bulharská pred potokom

odvoz  30.04.

 

- Strážnická, Veterná, Veľké Trávniky, Sudoměřická, Rohatecká, Partizánska, Petrovská, Veľkomoravská, Zlatnícka,  

pristavený 04.05. – na parkovisko na ulici Petrovská

odvoz  06.05.,

 

-  Koreszkova,  Športová,  Hurbanova,  Boorova,  Pod záhradkami,  Nešporova,  Hollého

pristavený 04.05.  –  na ulici Hurbanova na parkovisku

odvoz  06.05.

 

Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie čistoty okolo kontajnerov.

Ak sa mimo týchto termínov bude nachádzať na verejných priestranstvách horeuvedený odpad, môže byť v zmysle § 115 ods. 2 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzickej osobe za uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou uložená pokuta až do výšky 1 500 €.

Ďalej občania mesta Skalica môžu tento odpad mimo týchto termínov odviezť zdarma do zberného dvora vo firme VEPOS-SKALICA s.r.o. (bývalé technické služby) v dňoch pondelok až piatok v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. alebo je možné si objednať odvoz za úhradu od firmy VEPOS-SKALICA s.r.o.

Dátum vloženia: 7. 4. 2020 10:16
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 4. 2020 12:03
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00