Skalica

Mesto Skalica použije vládnu pomoc na opravu ciest, chodníkov a poškodených budov

Tlačová správa

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Skalici včera, t.j. 21.9.2020 schválili prijatie vládnej finančnej pomoci.  Mesto tak bude môcť kompenzovať výpadky daňových príjmov spôsobené koronakrízou a realizovať významné investičné akcie. Návratná finančná pomoc, ktorá sa môže časom zmeniť aj na dotáciu, je v celkovej výške viac ako 390 tis. €.

„V prvom rade chcem poďakovať vláde za podanú pomocnú ruku samosprávam. Získaná pomoc vo výške viac ako 390 tis. nám sanuje masívne výpadky daňových príjmov, ktoré nám spôsobila koronakríza. Získané financie investujeme do obnovy mesta. Opravíme úseky mestských ciest, chodníky a najviac poškodené mestské budovy. Pevne verím, že dobrým hospodárením  bude časom táto pôžička pretransformovaná na nenávratnú finančnú pomoc,“ povedala primátorka mesta Anna Mierna.

Finančná výpomoc je poskytovaná v súlade so zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, t.j. obec môže použiť na úhradu bežných výdavkov aj návratné zdroje financovania.

Finančná výpomoc je bezúročná, so štvorročnou splatnosťou, v maximálnej výške výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. V prípade Mesta Skalica v maximálnej výške 396 317 €.

 Prvá splátka bude hradená až  v roku 2024 a finančné prostriedky z finančnej výpomoci je možné použiť do konca roka 2020.

Podmienkou získania výpomoci je žiadosť obce vrátane rozhodnutia zastupiteľstva a dodržanie limitu dlhu a dlhovej služby vyplývajúceho zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutím vlády je možné odpustenie sumy splátok návratnej finančnej výpomoci.

Skalica, dňa 22.9.2020

Dátum vloženia: 22. 9. 2020 9:31
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2020 9:32
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00