Skalica

Mesto Skalica ukončilo verejné obstarávanie na nakladanie s komunálnym odpadom

Tlačová správa Mesta Skalica

Mesto Skalica uskutočnilo v tomto roku verejné obstarávanie na nakladanie s komunálnym odpadom.

V zmysle zákona o Verejnom obstarávaní  sa jednalo o nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi, t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a zhodnotením alebo zneškodnením komunálnych odpadov vrátane jeho vytriedených zložiek a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta Skalica.

Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť VEPOS-SKALICA s.r.o., Rybničná 1, Skalica. Zmluva je uzatvorená na obdobie od 01.07.2020 - 31.12.2021 (t.j.18 mesiacov) v celkovej výške 1.355.286 €.

Dátum vloženia: 30. 6. 2020 13:09
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2020 13:10
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00