Skalica

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zmena

Zmena oproti roku 2019

Oznamujeme občanom, že na základe prijatia nového Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 2/2019 Mesta Skalica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nastáva v roku 2020 oproti roku 2019 zmena.

V období od februára 2020 budú občanom doručované rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady, ktoré je potrebné v stanovenej lehote zaplatiť.

Občanovi fyzickej osobe, ktorá k 1.1.2020 dovŕši vek 62 rokov  a viac obec zníži poplatok automaticky. V ostatných prípadoch môžu občania požiadať o zníženie poplatku. Žiadosť podľa zákona možno podať najskôr až po splnení podmienky a to , že sa občan viac ako 90 dní  nezdržuje na území mesta Skalica, t. j. 31.03.2020 spolu s príslušnými dokladmi. Žiadosť je dostupná na webovej stránke mesta alebo na informáciach MsÚ. Pred týmto dátumom nebudeme žiadosti prijímať. Žiadosť možno doručiť poštou, prostredníctvom elektronickej schránky alebo osobne na podateľňu MsÚ. Vzhľadom k tomu, že je potrebné doručiť originály ostatných dokladov, žiadosti nie je možné poslať mailom. Na základe žiadosti bude poplatníkovi vystavené nové rozhodnutie so zníženou sadzbou a v prípade,že poplatník už bude mať poplatok uhradený musí si o vrátenie preplatku požiadať osobne vypísaním žiadosti o vrátenie preplatku.

Dátum vloženia: 28. 1. 2020 15:24
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 1. 2020 11:07
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00