Skalica

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Tlačová správa Mesta Skalica

Materská škola Skalica sa na základe výsledkov hodnotenia škôl, ktoré sa prihlásili do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, zaradila medzi úspešné školy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo tento Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Prijímateľom tohto národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

Ministerstvo školstva naďalej pokračuje v podpore inkluzívneho (inovatívneho a flexibilného) vzdelávania na školách. Výzvy na dopytovo orientované projekty v školských zariadeniach umožnili vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov. Do týchto výziev sa zapojili stovky škôl z celého Slovenska.    

Nový národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ bude nadväzovať na predchádzajúce projekty a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Materská škola tak získa finančné prostriedky na vytvorenie štyroch nových pracovných miest až do roku 2022 - počas trvania projektu, ktoré budú hradené v plnej výške z tohto projektu.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ môže významne podporiť pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní, priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany PA, AU, PZ a OZ. Na základe doterajších skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním, získaných pri implementácii predchádzajúcich národných projektov, prax ukázala, že  zmenou postojov (presvedčenia, vzťahov a praxe) aktérov inklúzie, výchovy a vzdelávania detí a žiakov, je možné pomôcť najmä tým, že títo realizátori praxe edukácie budú veriť a budú presvedčení o tom, že týmto deťom a žiakom, mladým ľuďom je možné pomôcť.

Dátum vloženia: 5. 2. 2020 18:09
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 2. 2020 18:10
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00