Skalica

Návrhy na ocenenia mesta Skalica

Tlačová správa Mesta Skalica

Na základe Štatútu Mesta Skalica od roku 2002 Mestské zastupiteľstvo v Skalici udeľuje Ceny primátorky mesta Skalica, Ceny mesta Skalica a tiež Čestné občianstvo mesta Skalica. Pravidelne sú tieto ocenenia udeľované v predvečer Skalických dní. Bude tomu tak aj v roku 2020,“ informuje primátorka mesta Skalica a Anna Mierna a dodáva „chcem požiadať občanov, organizácie, záujmové skupiny, aby svoje návrhy na udelenie niektorej z cien predložili na Mestský úrad v Skalici. Zaoberať sa budeme každým návrhom. Je pre mňa veľmi dôležité oceňovať významné osobnosti a kolektívy nášho kráľovského mesta, ktoré výrazne prispievajú j jeho rozvoju.“

Návrhy podávajte v písomnej forme na podateľňu Mesta Skalica, alebo elektronicky na podatelna@mesto.skalica.sk. Návrh musí obsahovať dôvod nominácie a krátky životopis navrhovaného. Termín podania je do 30. apríla 2020

Čestné občianstvo Mesta Skalica

Udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena Mesta Skalica

Udeľuje sa osobám (alebo kolektívom), ktoré sa v Skalici narodili alebo žili či pôsobili a zaslúžili sa o jeho rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti: kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov a ochrane ľudských práv, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva.

Cena primátorky Mesta Skalica

Udeľuje sa osobám alebo kolektívom za vynikajúce výsledky dosahované na poli rozvoja mesta v oblasti: kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva.

Dátum vloženia: 3. 2. 2020 15:19
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 2. 2020 15:21
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00