Skalica

Obchodná verejna súťaž na prevod vlastníctva majetku

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, obec Skalica, okres Skalica vo vlastníctve Mesta Skalica, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 8027 vedeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Skalica, konkrétne:
Pozemok registra „C“ KN parc. č. 13945/ 3 vinica o výmere 4635 m2

Prílohy

OVS vinohrad II.pdf

OVS vinohrad II.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,18 kB
Dátum vloženia: 29. 11. 2019 10:11
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 11. 2019 10:13
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple