Skalica

Oznam Materskej školy Skalica

Platby zákonných zástupcov – školné, strava

Milí rodičia,

na základe Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / § 28 ods. 7 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhradí za dieťa písm. b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka v materskej škole zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Ak máte nastavenú platbu trvalým príkazom, pomerná časť určeného príspevku, počas toho, čo bola materská škola z dôvodu rozhodnutia krízového štábu SR zatvorená, Vám bude prepočítaná. Táto čiastka Vám bude vrátená pri ročnom zúčtovaní v mesiaci september. To isté platí i pri platbe za stravu detí.

Dátum vloženia: 19. 3. 2020 12:01
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 3. 2020 13:15
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30