Skalica

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu UČITEĽ/UČITEĽKA MŠ na dobu určitú -zastupovanie počas dlhodobej PN.

Miesto výkonu práce: Elokované pracovisko Hviezdoslavova, Materská škola Skalica

Popis pracovnej pozície: Výchovno – vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom

Požiadavky:

- Schopnosť tímovej práce                                                                                                                - Pozitívny vzťah k deťom                                                                                                                  - Zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť a rozhodnosť                                                - Predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii výhodou

Kvalifikačné predpoklady:

- Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy.

Platové podmienky:

- v zmysle zákona o odmeňovaní pedagogických zamestnancov podľa zaradenia zamestnanca do platovej triedy v závislosti od vzdelania a podľa počtu odpracovaných rokov.

Dátum nástupu: 19.04.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

- Žiadosť s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu                                                - Profesijný životopis                                                                                                                          - Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní                                                        - Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov                                                              - Čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa §15 ods.1 zákona č. 138/2019

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti písomne na adresu Materskej školy (Dr. Clementisa 59, 909 01 Skalica) alebona e-mailovú adresu: skola@mesto.skalica.sk do 09.04.2021.

 
Dátum vloženia: 25. 3. 2021 8:02
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2021 11:37
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00