Skalica

Oznam pre rodičov a žiakov ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica

Systém vyučovania na Základnej umeleckej škole platné od 26.04.2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o návrate žiakov do škôl od 26.04.2021, bude prebiehať vyučovanie v Základnej umeleckej škole Dr. Janka Blaha nasledovne:

Individuálne vyučovanie žiakov 1.stupňa ZŠ – prezenčnou formou výučby tak ako doteraz, s platným negatívnym testom zákonného zástupcu žiaka / príp. potvrdenie o výnimke/ + čestné vyhlásenie. Prezenčne sa budú vyučovať – hra na cimbale, hra na gitare, hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na husliach , hra na bicích nástrojoch.

Individuálne vyučovanie žiakov 2. stupňa ZŠ, stredné školy a VŠ – prezenčnou formou výučby, s platným negatívnym testom žiaka / príp. potvrdenie o výnimke/, zákonného zástupcu žiaka / príp. potvrdenie o výnimke/ + čestné vyhlásenie. Prezenčne sa budú vyučovať – hra na cimbale, hra na gitare, hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na husliach, hra na bicích nástrojoch.

Vyučovanie spevu, dychových nástrojov a hudobnej náuky  bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

Dištančnou formou vyučovania sa pokračuje vo VO, TO a LDO.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, nie staršie ako 7 dní, prinesie žiak na svoju prvú vyučovaciu hodinu v týždni.

Formulár čestného vyhlásenia nájdete tu:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

 

Vytlačíte si prílohu 11a. / Je to to isté tlačivo, čo deti odovzdávajú aj v ZŠ./

Taktiež deti potrebujú do školy k nahliadnutiu:

1. antigénový alebo PCR test  nie starší ako 7 dní,

2. alebo potvrdenie o zaočkovaní mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,

3. alebo potvrdenie od zaočkovaní vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,

4. alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania

5. ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,

6. alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní,

7. alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

Poprosíme, nezabudnúť aj na negatívny test prípadne potvrdenie o výnimke  k nahliadnutiu. Upozorňujeme, že bez týchto dokumentov žiaľ vaše dieťa nebude môcť byť prijaté na prezenčné vyučovanie. Ďakujeme za porozumenie.

 

Dátum vloženia: 22. 4. 2021 14:45
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 4. 2021 14:49
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00