Skalica

Oznam spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o.

Harmonogram odvozu objemného odpadu a komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok.

V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnere, ktoré budú slúžiť občanom mesta na objemný odpad a na komunálny odpad s obsahom nebezpečných látok. Na každej lokalite bude pristavený

 

1 ks veľkoobjemového kontajnera na objemný odpad

          (napr. starý nábytok, umývadlá, koberce, matrace ... )

 

1 ks  veľkoobjemového   kontajnera   na   komunálny   odpad   z domácností  s   obsahom škodlivých látok 

          (napr. odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, handry znečistené olejom a ...)

 

Termíny pristavenia a odvozu veľkoobjemových kontajnerov sú stanovené podľa ulíc nasledovne:

 

- Pod Hájkom, Vajanského, Psíky, Starohorská

   pristavený  12.4. -  na ulici Vajanského na asfaltovú plochu pred potravinami     Jednota

  odvoz 14.4.,

 

- L. Svobodu

   pristavený 12.4. – k betónovému plotu u kúpaliska oproti vchodu č. 9 na L. Svobodu

   odvoz 14.4. ,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Clementisa, Lúčky, Karvašova, Šrobárova, Mallého (nepárne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova 

   pristavený  14.4. – pri hromadných garážach na betónovej ploche oproti vchodu     č. 11 na ulici Clementisa

   odvoz 16.4.,

 

-  SNP

   pristavený 14.4. – na parkovisku pri SNP č. 21

   odvoz  16.4.,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Trávniky, Šebestova, Horská  

   pristavený 19.4. – na parkovisku na ul. Pelíškova č. 20

   odvoz 21.4.

 

- Predmestie, Slnečná, Nad predmestím, Duklianska, Obrancov mieru, Bajanova, Dr.      Valacha, Vinohradnícka, Stračinská

    pristavený  19.4. – na križovatke ulíc Vinohradnícka a Nad Predmestím na zelenej      ploche

    odvoz 21.4.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Potočná (horná časť), Jatočná, Nám. slobody, Ružová, Kollárova, Jednoradová,       Mýtna, Gorkého,  Kráľovská, Štefánikova, Krížna 

   pristavený  21.4. – na betónovej ploche pri ul. Ružová č. 5

   odvoz 23.4.,

 

- Bernolákova, Štúrova, Jurkovičova, Hodonínska, Čulenova, Školská, sídlisko Mallého

   (párne čísla) 

   pristavený 21.4. – na križovatke ulíc Jurkovičova a Čulenova na zelenej ploche

   odvoz  23.4.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-  Potočná (dolná časť),  Pivovarská,  Sasinkova,  Pod Kalváriou,  Nádražná,     Pod sklepami, Blahova, Škarniclovská,  Lichardova,  Madvova,  Komenského,   Družstevná,  Za mestskou zďou, Podhradie, pplk. Pľjušťa, Železničná

    pristavený 26.4. – na ul.  Za mestskou zďou pri SEVŠ

    odvoz  28.4.,

 

-  Vally, Doležalova, Jabloňová, Malinová, Agátová, Ku vodárni, Karmelitská, Mierová,   Bulharská, Priečna,  Pri  potoku,   Suchý riadok,  Široká,  Vrchovského,   Malé   Trávniky,   Na skale, Zápotočná, Krivé  kúty 

   pristavený  26.4.  – na ul. Bulharská pred potokom

   odvoz  28.4.,

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-  Strážnická, Veterná, Veľké Trávniky, Sudoměřická, Rohatecká, Partizánska,   Petrovská, Veľkomoravská, Zlatnícka,  

   pristavený 28.4. – na parkovisko na ulici Petrovská č. 3

   odvoz  30.4.,

 

-  Koreszkova,  Športová,  Hurbanova,  Boorova,  Pod záhradkami,  Nešporova,  Hollého

    pristavený 28.4.  –  na ulici Hurbanova č. 7 na parkovisku

    odvoz  30.4..

 

 

-  lokalita Jazerné pole

   pristavený 3.5. – na ulici Marešova

   odvoz 5.5.,

 

-  lokalita Krivé kúty

   pristavený 3.5.  –  na ulici Dr. Ľ. Okánika  pri TS

   odvoz  5.5..

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie čistoty okolo kontajnerov.

     Ak sa mimo týchto termínov bude nachádzať na verejných priestranstvách horeuvedený odpad, môže byť v zmysle § 115 ods. 2 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzickej osobe za uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou uložená pokuta až do výšky 1 500 €.

        Ďalej občania Mesta Skalica môžu tento odpad mimo týchto termínov odviezť zdarma do zberného dvora v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o. (bývalé technické služby) v čase otváracích hodín alebo je možné si objednať odvoz za úhradu od spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o. .

Dátum vloženia: 6. 4. 2021 8:38
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 4. 2021 15:06
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00