Skalica

Podrobnejšie o schválenom rozpočte mesta Skalica na rok 2020

Tlačová správa mesta Skalica

V stredu 12. februára poslanci Mestského zastupiteľstva v Skalici schválili návrh rozpočtu Mesta Skalica na rok 2020 a viacročný rozpočet Mesta Skalica na roky 2020-2022. Primátorka Anna Mierna približuje obsah rozpočtu.

S akým rozpočtom bude mesto hospodáriť tento rok?

„Mesto spolu s jeho rozpočtovými organizáciami tento rok hospodári s rozpočtom takmer 20 miliónov eur. Plánované sú celkové príjmy takmer 19,4 mil eur a výdavky vo výške 18,7 mil eur. Plánovaný prebytok je viac ako 700 tis eur.“

Na čo ide z rozpočtu najviac peňazí (koľko) a prečo?

„Najväčší podiel finančných prostriedkov z celkového objemu výdavkov vynakladáme na školstvo (36%) všeobecné verejné služby (28%) a sociálnu oblasť (13%). Najviac peňazí z rozpočtu tvoria  prenesené kompetencie  zo štátu na školy a časť financuje mesto z vlastného rozpočtu.“

Aké sú vaše najdôležitejšie priority na tento rok, ktoré chcete v meste splniť? (investície, opravy, výstavba)

„V tomto roku mesto plánuje investície spojené s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ - vodozádržné opatrenia, rekonštrukcia vnútrobloku na Mallého ulici a vybavenie učební na ZŠ Strážnická. Investície, ktoré plánujeme financovať z vlastných zdrojov zahŕňajú rekonštrukciu budovy bývalého Domu zdravia, ktorý slúži ako klientske centrum Ministerstva vnútra SR, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov a parkovísk, rekonštrukcia telocvične a kuchyne ZŠ Strážnická, plánujeme pripraviť niektoré projektové dokumentácie, na základe ktorých sa budú realizovať budúce investície,  investovať do útulku a karanténnej stanice a iné. V prípade uvoľnenia ďalších finančných prostriedkov mesto doplní rozpočet o ďalšie aktivity v súlade s vypracovaným plánom investícií. V priebehu roka sa samozrejme budeme uchádzať aj o získanie prostriedkov z rôznych dotačných a grantových schém, aby sme mohli napredovať v rozvoji mesta.“

Na čom naopak plánujete šetriť, ak plánujete niekde šetriť a prečo?

„Pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 sme sa snažili optimalizovať bežné výdavky mestského úradu aj rozpočtových organizácií, ktoré súvisia s bežnou prevádzkou. Bežné výdavky mestského úradu sme znížili oproti roku 2019 o 90 000 eur, splatením lízingu na budovu ZŠ Strážnická ušetríme ročne na úrokoch sumu približne 33 000 eur. Snažíme sa šetriť finančné prostriedky prostredníctvom nového nastavenia zabezpečenia Skalických dní a Trdlofestu a prehodnocovaním existujúcich zmlúv. Naopak, podarilo sa nám zvýšiť bežné príjmy mesta prostredníctvom prenajatia budovy klientskeho centra, ktorá do rozpočtu prinesie ročne sumu takmer 50 000 eur.“

Dátum vloženia: 21. 2. 2020 8:10
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 2. 2020 8:13
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00