Skalica

Poslanci budú rokovať aj o vinohradoch Novosady

Tlačová správa Mesta Skalica

Ešte v marci 2018 Mestské zastupiteľstvo v Skalici schválilo zámer na výsadbu vinohradov v lokalite Novosady dolné, a  to formou reštrukturalizácie. Ešte v októbri toho roka bola  Poľnohospodárskou platobnou agentúrou schválená žiadosť o podporu a investícia sa mala realizovať na pozemkoch mesta Skalica.

Vzhľadom na fakt, že z rozpočtu mesta neboli uvoľnené finančné zdroje na tento účel, spoločnosť Správa mestského majetku Skalica, s.r.o. sa rozhodla realizovať túto investíciu prostredníctvom úveru. Úverové zdroje, na úrovni 494 tis. €, sú účelovo viazané a sú určené na  spolufinancovanie oprávnených nákladov spoločnosti súvisiacich s reštrukturalizáciou vinohradov.

Vinohrady budú po výsadbe prenajaté v zmysle zmlúv o budúcich zmluvách. Budúci nájomník zabezpečí ďalšie obrábanie vinohradu, a to hneď po jeho vysadení. 

Na júlové zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica bude predložený materiál - informácia o prijatí termínovaného úveru na reštrukturalizáciu vinohradov Novosady dolné obchodnou spoločnosťou Správa mestského majetku Skalica, s.r.o. v rámci realizácie projektu z podpory PPA.

Dátum vloženia: 20. 7. 2020 8:14
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 7. 2020 8:15
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00