Skalica

Pozvánka na „Slávnostné posedenie JUBILANTOV mesta Skalica“

Posedenie sa bude konať v mesiaci október pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ v roku 2022.

POZVÁNKA

na „Slávnostné posedenie JUBILANTOV mesta Skalica“

vo veku 80, 85, 90 a viac rokov, konaného v mesiaci október pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ v roku 2022

Mesto Skalica si každoročne v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, uctieva jubilantov mesta Skalica vo veku vo veku 80, 85 a všetkých jubilantov od 90 rokov. Rok 2022 nie je výnimkou. Preto mesto Skalica organizuje pre jubilantov aj v tomto roku, v mesiaci október, priateľské posedenie, kde bude jubilantom odovzdaný malý darček a finančná hotovosť vo výške 30,- Eur.

Aby bolo možné zaslať jubilantovi pozvánku na posedenie alebo blahoželanie k jubileu v rámci tohto podujatia, je potrebné, aby jubilant udelil mestu Skalica písomný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v informačnom systéme v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z toho dôvodu je potrebné aby jubilant, ktorý má záujem o toto posedenie alebo blahoželanie k jubileu, vyplnil a zaslal prihlášku, v ktorej nám tento súhlas udeľuje.

Žiadame preto jubilantov mesta Skalica, ktorí v roku 2022 dovŕšili alebo do konca roka dovŕšia vek 80, 85, 90 a viac rokov a majú záujem zúčastniť sa slávnostného posedenia jubilantov alebo zaslanie blahoželania k životnému jubileu, aby vyplnili prihlášku, ktorú odovzdajú v podateľni mesta alebo ju zašlú na adresu mesta:

Mesto Skalica, Nám. slobody 10, Skalica, príp. ju môžu odovzdať na Oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ Skalica, Kráľovská ulica 9. 

Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 9.9.2022. Na základe tejto prihlášky bude jubilantom zaslaná pozvánka na slávnostné stretnutie jubilantov, ktoré sa bude konať v mesiaci október.

Prihlášku nájdete v prílohe alebo na stránke  mestsky-urad/ako-vybavit/ako-vybavit/socialna-oblast/,  príp. si ju môžete vyzdvihnúť v podateľni Mestského úradu, Nám. slobody 10, Skalica alebo na Oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, pracovisko Kráľovská 9, Skalica.

Nakoľko vieme, že nie všetci jubilanti sa k tomuto oznamu dostanú, prosíme občanov, ktorí majú vo svojom okolí, príp. rodine občana, ktorý oslavuje v tomto roku 2022 jubileum 80, 85, 90 a viac rokov, aby ste tohto občana informovali, príp. mu pomohli s vyplnením a odovzdaním prihlášky. 

V prípade nejasností môžete kontaktovať pracovníčky oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania: Mgr. Ivanu Jurčovú – 034/ 6903 605 alebo Mgr. Luciu Grófovú – 034/6903 604.

O všetkých zmenách budú jubilanti, ktorí sa prihlásia na podujatie, včas informovaní.

Prihláška vo formáte pdf alebo word sa nachádza v prílohe.

Prílohy

Prihláška jubilantov

prihlaska jubilantov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,46 kB

Prihláška na posedenie jubilantov

prihlaska Jubilanti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,94 kB
Dátum vloženia: 20. 7. 2022 10:50
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 7. 2022 10:55
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00