Skalica

Predsedníctvo Prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine

Tlačová správa

Milí priatelia na jednej i druhej strane Veľkej Javoriny,

 

Rok 1848, roky meruvôsme, roky revolty a roky národných buditeľov. V tých rokoch žili na oboch stranách hranice našich dvoch území ľudia, ktorí túžili a svoju túžbu i napĺňali konkrétnymi činmi, postojmi a osobnými obeťami. Zanechali nám po sebe silný odkaz, ideu a presvedčenie o súdržnosti našich dvoch národov o ich práve sebaurčenia a na vlastné smerovanie svojich osudov. S touto myšlienkou sa stotožnili i dvaja synovia našich národov – M.R. Štefánik a T.G. Masaryk. Rozvíjali myšlienku spoločného štátu nielen vo svojich mysliach či srdciach no doviedli ju do skutočnej reality. Napriek tomu, že po niekoľkých desaťročiach sa naše cesty rozišli, opätovne sme tým dokázali celému svetu veľkosť nášho presvedčenia o spolužití. Kde je vôľa, tam je cesta a my sme si tú cestu našli spontánne, tak nejak prirodzene a úprimne, pretože cesta do ľudských sŕdc je síce jedna z najťažších no zároveň je v cieli najtrvácnejšia a najvzácnejšia. 

Keď sme sa na vrchole Veľkej Javoriny lúčili s rokom 2019 v jeho posledný deň ani sme len netušili čo nás čaká v tom nasledujúcom. I v deň zasadnutia celého prípravného výboru JS 2020 sme v krásnej Holubyho chate plánovali organizáciu i kultúrny program pre tohtoročný ročník historicky najtrvácnejšieho prejavu súdržnosti dvoch národov žijúcich vedľa seba.

V tej dobe sa začal pomaly no isto napĺňať obsah Čapkovho diela „Bílá nemoc“ a až postupom času bolo zrejmé aké je nadčasové a pravdivé. Ešte jedna myšlienka z tejto knihy by nám mala rezonovať v našich úvahách. Tou je uvedomenie si našej zraniteľnosti voči vonkajším vplyvom tohto sveta. Zraniteľnosti nie len v podobe choroby no i postoju voči životu, spolužitiu i tolerancii. Všetko vôkol nás je veľmi krehké, ľahko sa rozletí na tisíc čriepkov, ktoré pohľadať je niekedy nemožné a ak áno, potom s veľkými jazvami na duši a za nadľudského úsilia.

 

Vážená verejnosť, milí priatelia, známi i neznámi.

 

V tento rok sa Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, na mieste pre nás tak vzácnom a jedinečnom, na mieste kde podľa slov buditeľa slovenského národa Jozefa Miloslava Hurbana „ Tu navždy sa bratia stretať budú“ bude konať vzhľadom k danej situácii iba vo veľmi obmedzenom prevedení. Za prípravný výbor JS 2020 dúfame a pevne veríme, že naše vzájomné stretnutia i vzťahy budú o to vzácnejšie, priateľskejšie a úprimnejšie. Oklieštenie tak výrazného podujatia, ktoré nemá v strednej Európe obdoby je nevyhnutné a pevne veríme, že pochopiteľné.

Tohtoročné slávnosti budú organizačne zabezpečené nasledovne:

 • Cyklistický výstup dňa 25.7.2020 na Veľkú Javorinu pod organizáciou PVJS 2020 sa ruší
 • Kultúrny program pripravovaný pre JS 2020 na deň 26.7.2020 sa ruší
 • Zabezpečenie dopravy pre účastníkov JS 2020 na deň 26.7.2020 sa ruší
 • Predaj prostredníctvom samostatných predajcov počas konania sa JS 2020 sa ruší
 • Spomienkový akt konaný pri pamätníku vzájomnosti bude prebiehať tak ako každý rok od   09,00 h na uvedenom mieste za účasti predstaviteľov PV JS 2020. Aby sme aspoň v takejto obmedzenej forme uctili myšlienku spolužitia našich národov, pripravujeme malý kultúrny program na tomto pamätnom mieste v podobe sprievodného slova i hudby za pomoci hudobného telesa KRAJKA pod vedením Mgr. art. Zuzany Budinskej, ArtD.

 

Pevne veríme, že i napriek neutešenej situácii sa na Veľkej Javorine v deň 26.7.2020 stretneme i keď iba v oklieštenej forme a za dodržania všetkých obmedzení vyplývajúcich z nariadení krízových štábov oboch republík.

 

                                                           S úctou  predsedníctvo PV JS 2020

Dátum vloženia: 26. 6. 2020 14:38
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 6. 2020 14:39
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00