Skalica

Projekty mesta Skalica

Tlačová správa Mesta Skalica

Jednou z dôležitých úloh mesta Skalica je ochrana, záchrana a obnova hmotného kultúrneho dedičstva. V minulých rokoch bolo realizovaných niekoľko projektov na obnovu historických objektov vo vlastníctve mesta Skalica a naďalej sa v týchto aktivitách pokračuje.

V týchto dňoch bol záverečným vyúčtovaním ukončený projekt pod názvom Sanácia mestského opevnenia v Skalici. Dotáciu vo výške 30 tisíc eur mesto poskytlo Ministerstvo kultúry SR. Spolufinancovanie bolo vo výške 29 tisíc eur. Mestské opevnenie nachádzajúce sa v areáli nemocnice bolo v dezolátnom stave. V mnohých úsekoch dochádzalo k rozpadu a uvoľňovaniu muriva. V dôsledku veľkého množstva vzniknutých kavern a zvetraného pojiva medzi kameňmi bola narušená stabilita. Realizáciou projektu došlo k odstráneniu tohto nevyhovujúceho stavu kultúrnej pamiatky. V rámci stavby bola realizovaná úprava zeminy okolo hradby, vyčistenie líca muriva a koruny hradby od krovín a náletov, doplnenie skalnej steny, kamenného muriva kameňom, úprava škár temovaním, vybratie nesúdržného kameňa z koruny hradby, spätné zamurovanie koruny s kamenným murivom, škárovanie temovaním, montáž trávnatých kobercov na koruny hradby. Výsledkom projektu je obnovené, zrekonštruované a spevnené mestské opevnenie v jeho časti v areáli nemocnice. 

Mesto Skalica 15. januára 2020 predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja v rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie strechy objektu Mlyna bratov Pilárikových a zriadením expozície Skalického trdelníka podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne. Projekt predpokladá celkové náklady vo výške vyše 70 tisíc eur, výška požadovanej dotácie je 50 tisíc eur.

Dátum vloženia: 21. 1. 2020 13:22
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 1. 2020 13:23
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00