Skalica

Rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Skalici

Schválené body v programe MsZ

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 16.6.2021 za prítomnosti väčšiny poslankýň a poslancov. Schválenými materiálmi sú:

- nariadenie o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach,

- návrh na zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2021,

- zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom „Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Športová, Skalica“,

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021,

- Nízkouhlíková stratégia mesta Skalica, vrátane Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Skalica v oblasti tepelnej energetiky,

- výročná správa Zariadenia pre seniorov a Správy mestského majetku.

Schválené boli aj osoby a spoločenstvá na cenu mesta. Čoskoro budeme informovať.

MsZ

Dátum vloženia: 18. 6. 2021 12:40
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2021 13:14
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00