Skalica

Rozhodnutie o odstránení stavby

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, zmeny stavebníka, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu.

 •  vybavuje: Spoločný stavebný úrad
 •  Ing. Moravec Jozef, Ing. Kucharičová Jana
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 236
 •  tel: +421346903237, +421346903236
 •  email: moravec.jozef@mesto.skalica.sk
  kucharicova.jana@mesto.skalica.sk

Na konzultácie sú určené úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu a to:

 • pondelok 07:30 - 11:30 a 12:00 - 15:30
 • streda 07:30 - 11:30 a 12:00 - 16:30

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením na stavby nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta Skalica vydáva Mesto Skalica ako príslušný stavebný úrad, pričom postupuje v zmysle:
 • zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
 • zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • vyhlášky č.453/2000 Z.z.,
 • vyhlášky č.532/2002 Z.z.,
Správny poplatok za podanie žiadosti za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené:
 • pre fyzickú osobu  16,50 €
 • pre právnickú osobu 200 €
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 13:08
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 1. 2022 11:26
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00